Home

Papo Sankta, Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto 1835 – 1914):


 

“Esperanto havas grandan estonton antaŭ si.”

          “L’esperanto ha un grande avvenire innanzi a sè.”

Papo Paolo VI (Giovanni Battista Montini 1897 – 1978):

Ricevante dum aŭdienco la katolikajn esperantistojn li diris “La eklezio apogas kaj kuraĝigas ĉiajn streĉojn kiuj celas la plej bonan interkompreniĝon inter la popoloj kaj subtenas la lingvon kiu faciligas ĉi tiun reciprokan komprenadon, bazon de harmonio kaj paco.”

Ricevendo in udienza gli esperantisti cattolici disse: “La Chiesa guarda favorevolmente e incoraggia ogni sforzo che si fa per la migliore comprensione fra i popoli e appoggia la lingua che facilita questa comprensione, base dell’armonia e della pace.”

Émile Boirac (1851 – 1917) – psikologo, filozofo, universitata rektoro en Dijon – bildo elprenita el:    en.wikipedia.org

Emile Boirac 220PX-~2

“La sekvoj de Esperanto por la estonta progreso de la homaro estos decidaj iomete malpli ol tiuj de la presarteltrovaĵo.”

          “Le conseguenze dell’Esperanto per il progresso futuro dell’umanità saranno poco meno decisive di quelle dell’invenzione della stampa.”

Lev Nikolàevič Tolstòj (1828-1910) verkisto, filozofo, edukisto kaj socia aktivulo rusa:

“La malkomfortoj al homoj postulitaj de esperanto estas tiom malgrandaj, kaj la rezultoj kiujn oni povas eltiri estas tiom grandaj, ke oni tute ne povas rezigni pri ĉi tiu eksperimento.”

          “I sacrifici che l’Esperanto richiede agli uomini sono così piccoli e i risultati che se ne possono trarre così grandi che non ci si può rifiutare di fare questa prova.”

Wilhelm Ostwald (1853-1932) kemiisto kaj filozofo germana, Nobel-premiito – bildo elprenita el: nobelprize.org

“Esperanto estas kreaĵo kiu respondas al bezonoj de lingvo, kiun ne nur sciencistoj sed ankaŭ laboristoj povu apliki.”

          “L’esperanto è una creazione che risponde ai bisogni di una lingua che possano usare non solo gli scienziati, ma nache i lavoratori.”

Edmondo De Amicis (1846-1908)  itala verkisto – bildo elprenita el: einaudi.it

“Esperanto estos grandegutileca por ĉiuj.”

          “L’Esperanto sarà di immensa utilità per tutti.”

Luigi Einaudi (1874-1961) ekonomikisto, politikisto kaj ĵurnalisto itala, dua prezidanto de la Itala Respubliko:

“Mi deziras ke mia saluto kaj tributo je klara simpatio atingu ĉiujn esperantistojn, kiuj noble klopodas (inter)proksimigi popolojn.”

          “Desidero che il mio saluto e tributo di netta simpatia raggiunga tutti gli esperantisti che generosamente si adoperano per l’avvicinamento dei popoli.”

Romain Rolland (1866-1944) verkisto kaj dramaturgo franca, Nobel-premiito:

“Oni devas sukcesi por ke Esperanto estu oficiale intruita en la unuagradaj lernejoj de ĉiuj landoj.”

          “Bisogna ottenere che nelle scuole primarie di tutti i Paesi l’Esperanto venga ufficialmente insegnato.”

Willy Brandt (1913-1992) Vic-Kanceliero kaj ministro por Eksterlandaj Aferoj (ekde 1966 ĝis 1969), bildo elprenita el brandt21forum.info:

“Survoje de la amikeco kaj kompreno inter la popoloj, la lingva diverseco estas la plej granda obstaklo. La internacia lingvo Esperanto de longe kaj sukcese engaĝiĝas por elimini tian baron.”

          “Sulla via dell’amicizia e della comprensione fra i popoli, la diversità linguistica è l’ostacolo maggiore. La lingua internazionale Esperanto da tempo e con successo si adopera per eliminare tale barriera.”

Albert Einstein (1879-1955) fizikisto, Nobel-premiito – bildo elprenita el astronomicamentis.blogosfere.it  :

“Por Internaciaj rilatoj, tutmonda komprenado per komuna lingvo estas necesa kaj nerezignebla. Esperanto estas la plej bona solvo rilate al ideo de internacia lingvo.”

Sed ne certas ĉi tiu citaĵo de Einstein, kiel estas bone klarigite ĉi tie:  https://esperantoitalia.wordpress.com/2017/03/14/albert-einstein/
Ma questa citazione di Einstein non è certa, come è bene spiegato qui:  https://esperantoitalia.wordpress.com/2017/03/14/albert-einstein/

          “Per relazioni internazionali una comprensione universale tramite una lingua comune non solo è necessaria, ma addirittura indispensabile. L’Esperanto è la miglior soluzione dell’idea di una lingua internazionale.”

Clelia Garibaldi (1867-1959), verkistino itala, filino de Giuseppe Garibaldi – bildo elprenita el:  cgi.ebay.it:

“Kortuŝita mi opinias, ke Esperanto povos konduki la estontajn generaciojn al vera Eŭropo-unueco.”

           “Penso commossa che l’Esperanto potrà condurre le future generazioni ad una vera unità dell’Europa.”

Odo Feliks Kazimierz Bujwid (1857-1942), ganda bakteri-isto, pola – bildo elprenita el:  rotary-krakow.pl

“Hodiaŭ malfacile oni povas kompreni ĝis kia grado estos faciligataj la internaciaj rilatoj inter la popoloj – ĝis kiam, je la fino, ili komprenos la nepr-econ havi komunan lingvon kia Esperanto estas.”

“Oggi si può difficilmente comprendere fino a che grado saranno facilitate le relazioni internazionali dei popoli quando, finalmente, comprenderanno la necessità di avere una lingua comune quale l’Esperanto.”

La Centra Komitato de “Rotary International”-klubaro,

en 1931 asertis: “La internacia lingvo estas ĉefa ingredienco en la laborsteĉo por monda komprenigo kaj amikeco. Esperanto estas la plej praktika pro la simpleco kaj lernadfacileco, pro ĝia sufiĉe vasta literaturo, larĝa aplikado, pro la organizpovo de ĝiaj fakuloj en la tuta mondo, krome ĝi estas utiligata kaj akceptita de grandnombro da internaciaj organizaĵoj.”

nel 1931 ha affermato: “La lingua internazionale è il fattore principale nel lavoro per la comprensione e l’amicizia mondiale. L’Esperanto è la più pratica per la sua semplicità e facilità di apprendimento, per la sua relativamente grande letteratura, la vasta applicazione, l’organizzazione dei suoi cultori in tutto il mondo ed è usata ed adottata da un grande numero di organizzazioni internazionali.”

Papo Johano XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli 1881-1963):

“Esperanto estas la nura supernacia lingvo vivanta en nuna epoko.”

          “L’Esperanto è la sola lingua soprannazionale vivente nella nostra epoca.”

William Ramsay (1852.1916) kimikisto angla, Nobel-premiito – bildo elprenita el  www.nobelprize.org:

“Kemio, kiu praktikas kiel laborkampo la tutan universon, devas posedi universalan lingvon: Esperanto.”

        “La chimica, che ha come campo di attività l’ universo intero, deve possedere una lingua universale: l’Esperanto.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s