Home

viva muziko

Ke Esperanto estas “vivanta lingvo” elmontras la fakto ke multnombraj kantistoj kaj kantistinoj, kaj komponistoj, uzis kaj uzas esperanton en siaj muzikaj verkoj. Eĉ Michael Jackson utiligis ĝin en sia albumo HIStory ..
“Muziko”, ja, estas per si mem universala lingvaĵo, kiun ĉiuj povas kompreni. La duopo  “muziko kaj esperanto” do estas vere bona kaj taŭga kuniĝo.
Jam ekde la komenco, dum la Unua Esperanta Mond-kongreso en Boulogne-sur-Mer, Franclando, la jaron 1905an oni aŭskultis la Zamenhofan poeziaĵon “La Espero” muzikigitan specife fare de la franca Félicien Menu de Ménil. Ĝi restis la himno de Esperanto.
Multaj estas ankaŭ en esperanto la muzikstiloj: ĥora, klasika, elektronika, pop- kaj rok-muziko, punk- kaj metal-roka, kantaŭtora, monda kaj folklora muziko, kaj pluaj …
Por ekzemplodoni, mi povas elnombri: la duo Ĵomart kaj Nataŝa (kantistoj kaj gitaristo li kaj flutistino ŝi, kuniĝo de Kazaĥia kaj Sveda muzikoj), la grupo Dolchamar (ritma roko kaj hiphopo, la grupanoj baziĝas en Finlando), Marĉela (kantistino itala pri libereco), JoMo (franca kantisto kiu kantas tutmondajn kantojn plurlingve), Ĝanfranko Molle (itala, kiu specialiĝis en la kantadoj de De Andre), Duncan C. Thomson (gitaristo kaj kantisto el Skotlando), Mary-Jane GASPARD (juna kantistino de Maŭricio-insuloj), Mikaelo (Miĥail) Povorin (bardo el Moskvo, Rusujo), La Perdita Generacio, mallongige LPG, (muzikgrupo el Svedujo), Reverie (itala grupo kiu kantas etnajn kaj progresivajn muzikojn), kaj pli multaj aliaj ….  kiujn  mi tute ne povas enlistigi ĉiujn kaj al kiuj mi pardonpetas.
Por aŭskulti kelkajn kantojn en esperanto bonvolu iri al:

________________________________

Che l’Esperanto sia una “lingua viva” lo mostra il fatto che diversi cantanti e compositori hanno usato o usano l’esperanto nelle loro opere. Persino Michael Jackson lo utilizzò nel suo album HIStory …
La Musica certamente è per se stessa un linguaggio universale, che tutti possono comprendere. Musica ed esperanto sono dunque un’accoppiata veramente buona e funzionale.
Già sin dagli inizi, durante il Primo Congresso Universale in esperanto a Boulogne-sur-Mer, en Francia, nel 1905 si ascoltò la poesia “La Espero” dello stesso L. L. Zamenhof, su musica appositamente creata dal francese Félicien Menu de Ménil.  Essa è rimasta come inno dell’Esperanto.
Molti gli stili musicali che si possono trovare: corale, classico, elettronico, popolare e rock, punk e metal-rock, musica folcloristica di cantautori e cantastorie, musica da tutto il mondo, e altro ancora …
Per fare qualche esempio, posso enumerare: la coppia Ĵomart e Nataŝa (emtrambi cantanti, chitarrista lui flautista lei, un’unione felice, anche matrimoniale, di musica del Kazakistan e della Svezia), il gruppo Dolchamar (rock ritmico e hip-hop; i membri del gruppo hanno base in Finlandia), Marĉela (cantante italiana sulla libertà), JoMo (cantante francese che canta in più lingue canzoni da tutto il mondo), Ĝanfranko Molle (cantante italiano specializzatosi nelle canzoni di De Andre, ma non solo), Duncan C. Thomson (chitarrista e cantante scozzese), Mary-Jane GASPARD (giovane cantante delle isole Maurizio), Mikaelo (Miĥail) Povorin (menestrello da Mosca, Russia), La Perdita Generacio, abbreviato LPG, (un gruppo musicale dalla Svezia), Reverie (un gruppo italiano che canta musiche etniche e progressive), e molti altri ancora … che non posso elencare tutti ed ai quali chiedo venia.
Per ascoltare alcune canzoni in esperanto andate a:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s