Home

opuscolo Giovanni Greco - copertina


Li estas aŭtoro de la sekvaj du poemetoj (publikigitaj en 1993)
Tradukis el la itala la blogisto

MALFRUAS

Malfruas.

Tion scias ankaŭ paseroj sur la arboj

tion la vento flustras inter palacoj

estas skribite larĝlitere en la ĉielo.

Homoj en la stratoj ne ekrimarkas

sed malfruas,

ĉar ja fine alvenas tempo por kompreni.

ESTAS LONGDAŬRA AVENTURO

Estas longdaŭra aventuro

ne imuna de doloro

kiun vi povas igi granda

ĝin alfrontante per fervoro.

Ĉiu sekvas sian vojeton

kiu labirinto ofte estas

vi tagon memĉagrenas

alian vi atingos venkon.

Valoras antaŭen alveni

sen iam sin reteni

kaj se vi vin bone konas

malkovri multon povas.

Ĉu hazarde vi perdiĝas

aŭskultu vian konsciencon

multfoje oni progresas

sin armante per pacienco.

Ĉar tempo estas honesta

malavara direkte al ĉiuj

ĝi donacas al ĉiu semanto

la rikolton de fruktoj liaj.

Gravas ne via gentaparteno

gravas ne via metio

sed memoru al vi por ĉiam

havi konfidon en via genio

it_IT BANDIERA

E’ TARDI

E’ tardi.

Lo sanno anche i passeri sugli alberi

il vento lo bisbiglia tra i palazzi

è scritto a grosse lettere nel cielo.

La gente nelle strade non si avvede

ma è tardi,

perché è arrivato ormai il momento di capire.

UNA LUNGA AVVENTURA

E’ una lunga avventura

non esente dal dolore

ma puoi renderla grande

affrontandola con ardore.

Ognuno ha il suo sentiero

spesso è un labirinto

un giorno sei afflitto

un altro puoi aver vinto.

Conta andare avanti

senza arrendersi mai

e se conosci te stesso

molto scoprirai.

Se per caso ti perdi

ascolta la tua coscienza

tante volte avanzare

è aspettare con pazienza.

Perché il tempo è galantuomo

magnanimo con tutti

dona a chi ha seminato

la raccolta dei suoi frutti.

Non importa la tua razza

non importa il tuo mestiere

ma ricordati per sempre

che è in te che devi credere.

Giovanni Greco – Autore delle due poesie – 1993

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s