Home

Congresso universale in Italia - 2006Italio

Anekdoto pri la Unua Tutmonda Kongreso (1905)

La preparo de la Unua Kongreso ne estis tre brua, ĉar la organizantoj tamen iom post iom timis la “mokojn de la homoj”. La kongresanoj alveturis el diversaj landoj, kompreneble diversaspektaj, junaj kaj maljunaj. La loĝantoj rigardis ilin, kaj iu demandis, kio okazas, kion ili volas. La plejbone informita persono respondis: “Tion mi mem ne scias. Estas ia stranga nomo, iel ĝi rilatas kun la espero.” – “Espero, espero! Ke tiuj junuloj povas ion esperi, mi komprenas; sed tiuj maljunuloj! … kion ili esperas ankoraŭ?”

1937, verkite de Ar Mor, esperantisto kies deven-lando ne bone estas identigebla.

Noto:

Vi devas scii ke ĉiujare la plej granda esperanta organizaĵo, la UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO, antaŭaranĝas gravan renkontiĝon inter la tutmondaj esperantistoj  kiuj povas tiel praktiki kaj elmontri sian lingvokon dum festa kaj kultura, ankaŭ turisma, evento. La renkontejo de la universala kongreso estas decidita jaron post jaron en urboj kaj landoj malsamaj  kaj tie oni povas ĉeesti prelegojn, konferencojn de specialistoj pri diversaj fakaj temoj, interŝanĝi opiniojn kaj informojn, ekkoni sin reciproke, komenci ligojn de amikecoj, kunlabori, aĉeti librojn, danci, ekskursi,  ktp.

Por ekzempli, la lastaj dek universalaj kongresoj estis en: Pekino (Ĉinio, 2004) – Vilno (Litovio, 2005) – Florenco (Italio, 2006) – Jokohamo (Japanio, 2007) – Roterdamo (Nederlando, 2008) – Bjalistoko (Pollando, 2009) – Havano (Kubo (2010) – Kopenhago (Danio, 2011) – Hanojo (Vjetnamio, 2012) kaj en 2013 ĝi okazos en Rejkjaviko (Islando, 20-27 julio).

La unua okazis en la jaro 1905, en Boulogne-sur-Mer (Francio).

_________________

it_IT BANDIERA

ANEDDOTO SUL 1° CONGRESSO MONDIALE DI ESPERANTO (1905)

La preparazione del primo Congresso non è stata molto rumorosa, perché gli organizzatori temevano via via le “beffe della gente”. I congressisti venivano da terre diverse, avevano aspetti diversi, giovani e anziani. Gli abitanti li consideravano attentamente, e qualcuno chiedeva cosa stesse accadendo, cosa volessero.La persona più informata rispondeva: “Anche io non lo so. E’ uno strano nome, in qualche maniera ha a che fare con la speranza”. “Speranza, speranza! Che quei giovani possano sperare qualcosa lo capisco; ma quegli anziani! … cosa possono ancora sperare?

scritto nel 1937 da Ar Mor, esperantista il cui paese di origine non è stato possibile identificare

Nota:

Dovete sapere che ogni anno la più grande organizzazione mondiale di esperanto, denominata “Associazione universale di esperanto”, predispone un importante incontro tra gli esperantisti di tutto il mondo che possono, così, praticare e sfoggiare la propria conoscenza linguistica durante un evento festoso e culturale, oltre che turistico. Il luogo di incontro del congresso mondiale viene deciso anno dopo anno in Paesi e città diversi, dove si può partecipare a discorsi culturali, riunioni di specialisti in diversi argomenti di settore, scambiare opinioni ed informazioni, conoscersi reciprocamente, iniziare legami di amicizia, collaborare, acquistare libri, danzare, fare escursioni, ecc.

Per fare un esempio, gli ultimi dieci congressi universali sono stati a: Pechino (Cina, 2004) – Vilna (Lituania, 2005) – Firenze (Italia, 2006) – Jokohama (Giappone, 2007) – Rotterdam (Olanda, 2008) – Bialystok (Polonia, 2009) – L’Avana (Cuba, 2010) – Copenaghen (Danimarca, 2011) – Hanoi (Vietnam, 2012) e nel 2013 sarà a Reykjavik (Islanda, 20-27 luglio).

Il primo ebbe luogo nel 1905 a Boulogne-sur-Mer (Francia).

______________

universalaj kongresoj de esperanto:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s