Home

Multaj ideoj, multaj informoj cirkulas en la reto. Kelkfoje ni tute ne scias elekti prioritaton de tiuj mirindaĵoj kiuj kuras antaŭ niaj okuloj.
Danke al la akurata kaj sindeviga laborado de pluraj esperantistoj, kaj danke al la daŭra kaj regula informad-agado de la Esperanta Centro “Eventoj” en Budapeŝto (*) oni povas hodiaŭ ŝati en esperanto la kurson “”Enkonduko al astronomio kaj astrofiziko” prizorgita de Amri Wandel – profesoro pri astronomio ĉe la Universitato en Jerusalemo – kaj realigita ĉe la studio de la Ĉina Radio kaj Televido en kadro de la “Pekina Esperanta Astronomia Kurso-2012”.
Temas pri 12 filmaĵoj, libere ĝueblaj en la reto (post la ekkomenca 10-sekunda ĉina reklamo) dum entute 40 horoj laŭ la sekva studprogramo:

 • Enkonduko al astronomio kaj astrofiziko
 • Nia sun-sistemo
 • Strukturo kaj funkciado de nia Suno
 • Kvalitoj kaj evoluo de steloj
 • Foraj planedoj: la serĉo de aliaj Teroj
 • Nia Lakta Vojo kaj aliaj galaksioj
 • Kosmologio: estiĝo kaj evoluo de la universo
 • Astrobiologio kaj vivo ekster-Tera
 • Foraj planedoj kaj sun-sistemoj
 • Vivo en la universo, vivo ekster-Tera
 • Serĉado de ekster-Tera inteligenta vivo

La unuan filmaĵon vi trovas ĉe: 

http://v.youku.com/v_show/id_XNDg2MjU3NDI0.html

kaj tie vi povos facile trovi ankaŭ la aliajn filmajn partojn, je la dekstra flanko de la paĝo

___________

Fonto:  (*)   http://www.eventoj.hu/steb/astronomio/index-astronomio.htm

____________________

astronomia

Sito per questa immagine: otticagaleazzo.it

____________________

it_IT BANDIERA

Molte idee, molte informazioni circolano nella rete. A volte non sappiamo quale priorità dare alle meraviglie che ci passano sotto gli occhi.

Grazie al lavoro accurato e impegnato di diversi esperantisti, e grazie alla costante e puntuale opera di informazione del centro esperantista “Eventoj” di Budapest (*) si può oggi apprezzare in esperanto il corso di “Introduzione all’astronomia e all’astrofisica” tenuto nel 2012 da Amri Wandel – professore di astronomia dell’università di Gerusalemme – nello studio della Radio-Televisione Cinese e nel quadro  del “Pekina Esperanta Astronomia Kurso-2012” [Corso esperantista di Astronomia – Pechino 2012].

Si tratta di 12 filmati , liberamente usufruibili in rete  (dopo l’iniziale pubblicità cinese di 10 secondi) per un totale di 40 ore con il seguente piano di studio:

 • Introduzione all’astronomia e all’astrofisica
 • Il nostro sistema solare
 • Struttura e funzionamento del Sole
 • Requisiti ed evoluzione delle stelle
 • Pianeti lontani: la ricerca di altre Terre
 • La nostra Via Lattea ed altre galassie
 • Cosmologia: divenire ed evoluzione dell’universo
 • Astrobiologia e vita al di fuori della Terra
 • Pianeti e sistemi solari lontani
 • Vita nell’universo, vita extraterrestre
 • Ricerca di una vita intelligente extraterrestre.

Il primo filmato lo trovate su: http://v.youku.com/v_show/id_XNDg2MjU3NDI0.html

dove potrete trovare anche le altre parti sul lato destro della pagina.

_____________

Fonte:  (*)   http://www.eventoj.hu/steb/astronomio/index-astronomio.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s