Home

COMMON JEZEBEL BUTTERFLY tumblr_mv9pdigVwt1sc613po1_500

Common Jezebel Butterfly (Delias Eucharis) by srravi http://500px.com/photo/50167748

______________________________________________________________________________

fotoj de nuraj papilioj    /    foto di sole farfalle

______________________________________________________________________________

Papilioj estas insektoj laŭscience nomataj Lepidopteroj, kiuj posedas kvar flugilojn, kiuj estas kovritaj je skvamoj diverskoloraj. Ekzistas plimalpli 120.000 specioj kaj pro tio temas pri unu el la plej grandaj kategorioj de Insektoj kun kompleta metamorfozo.

La speciaj plenkreskuloj posedas moveblan kapon, okulan kunmetitaĵon tre evoluintan, longajn antenojn, kun varia nombro da eroj, kaj diversformajn (fadenformajn, klabigitajn,  plumigitajn, ktp). La buŝa aparato estas adekvata por suĉi fluajn nutraĵojn: la mandibloj tute ne ekzistas aŭ ne funkcias; la makzeloj konsistas en longa trumpo, kiun la insekto envolvas spiralmaniere sub la kapon, kiam ĝi ne estas nutriĝanta. La papilioj estas ovonaskaj insektoj.

La larvoj (raŭpoj) de la Lepidopteroj estas preskaŭ ĉiuj unuopuloj, kiuj parazitas damaĝe al vegetaĵoj kiuj gastigas ilin, t.e. ili estas plantoparazitoj, aŭ fitoparazitoj  (en la itala “fitofago”, en la angla  “phytophagous”, en la franca “phytophages”, en la hispana “fitófago”, en la germana “phytophage”, k.t.p.), fakte plejparte ili sin nutras per folioj. Ili vivas plejparte solece, kelkfoje en grupo kiel ekzemple la papilioj nomataj procesioiranta (Thaumetopoeidae).

________________________

 

Le farfalle sono insetti scientificamente denominati Lepidotteri, che possiedono quattro ali coperte di squame variamente colorate. Esistono circa 120.000 specie e per questo sono uno fra i più grandi ordini di Insetti a metamorfosi completa.

Gli adulti hanno capo mobile, occhi composti ben sviluppati, antenne allungate, costituite da un numero vario di articoli, e di forme diverse (filiformi,clavate, piumose, ecc.). L’apparato boccale è adatto a succhiare sostanze fluide: le mandibole mancano o non funzionano; le mascelle costituiscono una lunga tromba che l’insetto tiene arrotolata a spirale sotto il capo quando non si nutre.

Le larve (bruchi) dei Lepidotteri sono quasi tutte fitofaghe; per lo più si nutrono di foglie. In gran maggioranza vivono solitarie, talora gregarie, come le processionarie (Thaumetopoeidae).

______________________________________________________________________________

______________________

beautiful morning by andreasbiber http://bit.ly/1du6qjR

(papilio matene / farfalla al mattino)

______________________

Butterfly by 1qe6zolkhf http://bit.ly/1dvqyC7

(bankedo certigita / banchetto assicurato)

______________________

Common Mormom (female) by srravi http://bit.ly/1a4kFsx

(Papilio polytes)   –

(femala “KomunMormonPapilio”, alidirite “papilio kun forkoforma vosto” /

femmina della “mormone comune”, altrimenti detta “farfalla dalla coda forcula, o forcuta )

______________________

It’s That Time Of Year 2 by OunheuanePhommaha http://bit.ly/1afznxe

______________________

Death Grip by tcottrell http://bit.ly/JI61O2

(Mortiga alpreno – Presa mortale)

______________________

Ready for takeoff… by heikkiput http://bit.ly/1hisKP5

(Preta por ekflugi – pronta per il decollo)

______________________

Common Lime Butterfly by srravi http://bit.ly/1l41xzJ 

(laŭlitera interpreto: komuna papilio de la citrono sed scienca nomo: Papilio demoleus /

traduzione dall’inglese: comune farfalla del limone ma il nome scientifico: Papilio demoleus)

______________________

Lime-butterfly-on-flower

PAPILIO DEMOLEUS - Lime-butterfly-upper-side-of-wings

(aliaj du Papilio Demoleus, supre / altre due Papilio Demoleus, sopra)

______________________

Jezebel by Balan_Vinod http://bit.ly/19xiM7D

(Vere multkolora papilio – una farfalla veramente multicolore)

______________________

Wanderer… by aamoghs http://bit.ly/JVIlph

(Gaje pasumantflugi! – Bighellonare allegramente!)

______________________

Butterfly by Virginia Wilhelmer

Butterfly by Virginia-Wilhelmer-Photography http://500px.com/photo/52398156

(Varmaj koloroj – Caldi colori)

______________________

Common Emigrant Butterfly by srravi http://500px.com/photo/51872194

science nomata: Catopsilia pomona

(el migra raŭpo … jen ĉi tiu tre komuna papilio procesioiranta /

dal bruco comune ecco questa comune farfalla processionaria)

el: commons.wikimedia.org

(ankoraŭ komuna papilio procesioiranta (aŭ migra) /

ancora la comune farfalla processionaria)

______________________

butterflies : one,two,three : )  by ilhanm http://500px.com/photo/51411328

(papilioj … unu, du tri, …)

______________________

Buffet… by aamoghs http://500px.com/photo/50446708

(Bufedo / Buffè )

______________________

My flower by vinicio http://500px.com/photo/49953248

__________________________________________________________________________________

Ĉu birdo aŭ ĉu papilio?

Untitled by jjh103064 http://500px.com/photo/48962742

(ja, ĝi estas kolibrpapilio / sì, è una farfalla “colibrì”)

el: http://www.ddmortara.it/wordpress/il-giardino-delle-farfalle/

(alia kolibrpapilio / un’altra farfalla “colibrì”)

__________________________________________________________________________________

La lango de papilioj estas vere speciala: ĝi estas longa kaj maldika, tiel ke ĝi permesas al ili facile suĉi la nektaron eĉ en tre profundaj florkalikoj.

La lingua delle farfalle è davvero particolare: è lunga e affusolata, così da permetterle di succhiare agevolmente il nettare anche nei fiori col calice molto profondo.

__________________________________________________________________________________

Tiger Swallowtail by blackjag1 http://500px.com/photo/45577378

(Papilio glaucus)

. ( “la orienta forkovosta tigro-papilio” / farfalla tigre a coda forcuta orientale)

______________________

Papilio-esperanza sWALLOTAIL

Swallowtail (Papilio Esperanza) (forkovosta papilio / farfalla dalla coda forcuta)

______________________

el:      http://en.wikipedia.org/wiki/Hypolimnas_misippus

 Danaid Eggfly, Mimic, o Diadem (Hypolimnas misippus)

Ĝi estas tre disvastiĝinta specio de “nymphalid butterfly”, t.e. de papilioj de specio nymphalid, je grandaj  aŭ  mezgrandaj aspektoj. Ĝi estas konata pro ĝia  polimorfismo kaj mimiko.

E’ una specie diffusa di “nymphalid butterfly”, cioè di farfalle della famiglia Ninfalidi,  di medio e grande aspetto. E’ nota per il suo polimorfismo e la mimica.

______________________

Wallace’s golden birdwing butterfly (Ornithoptera croesus    el:  friendsofniah.blogspot.com

(papilio kun oraj flugiloj / farfalla dalle ali dorate)

______________________

http://www.ragusanews.com/articolo/24403/la-casa-delle-farfalle-di-modica-prorogata-fino-all-8-dicembre

(Papilio Machaon)

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php?RollID=images&FrameID=chenille

(Malmodesta larvo de papilio konata kiel Machaon /

La superba larva della farfalla conosciuta come Machaon)

______________________

el:  ilcorrieredellascuola.it

 “Papilio de la reĝino Aleksandrino”, Scienca nomo: Ornithoptera alexandrae. Ties  femalo povas ĝisatingi enverguron je 31 centimetroj. Pro senĉesa senarbigo, ĉi tiu papilio estas malaperante.

“Farfalla della regina Alessandra”, nome scientifico: Ornithoptera alexandrae. La femmina può raggiungere una ampiezza alare di 31 cm. A causa del continuo diboscamento questa farfalla sta scomparendo.

__________________________________________________________________________________

fino / fine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s