Home

esperantujo

LA LANDO DE ESPERANTO

Esperantujo, aktuale, konsistas el 579 oficialaj grupoj, dislokitaj en la kvin kontinentoj. Diverse, kalkulo pri la esperantistoj estas preskaŭ neebla, pro la fakto ke multaj estas izolitaj kaj ne eniris en grupojn.

La germana-esperanta retejo: http://www.esperantoland.org/grupoj/   tre akurate kolektis liston, verŝajne la plej kompletan, de la esperantaj grupoj ekzistantaj en la tuta mondo.

La plejparto de ili troviĝas, ja, en Eŭropo sed, kiel vi povas vidi, ankaŭ ĉie ili estas agantaj.

_____________________

it_IT BANDIERA

  E s p e r a n t u j o :    IL PAESE ESPERANTO

Il Paese ESPERANTO attualmente consiste di 579 gruppi ufficiali, sparpagliati nei 5 continenti. Diversamente, un calcolo degli esperantisti è quasi impossibile per il fatto che molti sono isolati e non appartengono a gruppi.

Il sito tedesco-esperantista:  http://www.esperantoland.org/grupoj/    con molta cura ha composto una lista, forse la più completa, dei gruppi esperantisti esistenti nel mondo. (Basta cliccare sui singoli nomi dei continenti, facilmente individuabili, o direttamente sulla mappa del sito)

La maggior parte si trova in Europa ma, come potete vedere, sono attivi anche dappertutto.

bildo elprenita el http://www.esperantoland.org/grupoj/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s