Home

calendario MAYA

 eo bandiera

LA MAJAOJ KAJ ILIA KALENDARO

Tio, kion antikvaj civilizoj sukcesis fari, elpensi kaj krei, kelkfoje multe surprizigas nin, verŝajne ĉar ni juĝas, ke ni (la homaro) atingis, danke al sciencoevoluo kaj al industriigo, la plej altan nivelon de konoj.
Ni parolu pri Majaa civilizo, eble unu el la plej grandaj civilizoj de la okcidenta hemisfero, certe unu el la plej riĉaj kaj eksterordinaraj inter la antikvaj amerikaj civilizoj.
Ĉi tiuj antikvaj loĝantoj de Belize, El Salvador, Gvatemalujo, Honduras kaj Meksiko estigis eksterordinarajn taskojn kaj laboraĵojn arkitekturajn, pentrartajn, ceramikajn kaj skulpturartajn; ili elpensis evoluintan skribformon kaj ege progresis je aritmetika kampo; Ili perfektigis ankaŭ kalendaron baziĝanta sur la sunsistemo.
Ĉi tiu civilizo atingis sian kulminon inter 250 kaj 900 post Kristo.
Multon, el kio oni scias pri Majaoj devenas el sur-ŝtonaj skribaĵoj kaj el bareliefoj. Utiliginte skribsistemon enhavantan pli ol 800 karaktroj, multaj el kiuj estis hieroglifoj, Majaoj rakontis sian historion kaj siajn kutimojn sur ŝtuparoj, arkitravoj kaj steleoj aŭ ŝtonaj kolonoj. Ili skribadis ankaŭ sur papero produktita per la interna ŝelo de sovaĝaj figarboj. Faldante la paperfoliojn, ili estigis librojn (nomatajn Kodoj), kiuj poste ili tegis per jaguarhaŭto. La plejparton de tiuj volumoj, bedaŭrinde, oni detruis, kiam la Hispanoj venkis Majaojn, proksimume la 1540-jaron post Kristo, sed kelkaj el tiuj ekzempleroj ankoraŭ nun ekzistas.

 

LA MAJAA KALENDARO

Majaoj inventis jaran kalendaron tre akuratan, kiu kalkulis eĉ la superjaron.

Laŭ Majaoj la jaro estis je 365 tagoj. El ĉi tiuj, 364 estis subdividitaj laŭ 28 semajnoj, ĉiu je 13 tagoj. La novan jaron komenciĝis la 365-an tagon, t.e. la 16-an de julio. Kaj, kio pri la monatoj? La Majaa kalendaro, vidu la supren enmetitan bildon, havis 18 monatojn kaj ĉiu el ili estis je 20 tagoj. Tial, la semajnoj kaj la monatoj antaŭeniris sendependmaniere, kun escepto. Ĉiun 260 tagon (multobla numero kaj de 13 kaj de 20), la semajnoj kaj la monato komenciĝis saman tagon.
Laŭ konsulta verko, la “Majaa kalendaro, eĉ se tre komplika, estis la plej preciza kiun homojn konis ĝis la debuto de la gregoria kalendaro”. – Funk & Wagnalls New Encyclopedia

 

 

_____________________________

it_IT BANDIERA

I MAYA E IL LORO CALENDARIO

Quello che antiche civiltà sono riuscite a fare, ideare, inventare ci lascia a volte molto sorpresi, forse perché crediamo di avere oggi raggiunto, grazie all’evolversi della scienza e della industrializzazione, il più alto livello di conoscenze.
Parliamo della civiltà Maya, forse una delle più grandi civiltà dell’emisfero occidentale, certamente una delle più ricche e straordinarie fra le antiche civiltà americane.
Questi antichi abitanti di Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico produssero eccezionali opere di architettura, pittura, ceramica e scultura; idearono una forma evoluta di scrittura e fecero grandi passi avanti nel campo dell’aritmetica. Perfezionarono anche un calendario basato sull’anno solare.
Questa civiltà raggiunse il suo culmine tra il 250 e il 900 d. C.

Molto di quello che si sa sui Maya viene ricavato da iscrizioni su pietra e da bassorilievi. Usando un sistema di scrittura contenente più di 800 caratteri, molti dei quali erano geroglifici, i Maya scrissero la loro storia e le loro usanze su scalinate, architravi e stele o colonne in pietra. Scrissero anche su carta fatta con la corteccia interna di fichi selvatici. Piegando i fogli, formarono libri (detti codici) che poi rivestirono con pelle di giaguaro. La maggior parte di questi volumi purtroppo andò distrutta quando gli Spagnoli conquistarono i Maya verso il 1540 d. C., ma ne esistono ancora alcuni esemplari.

IL CALENDARIO MAYA

I Maya idearono un calendario su base annuale molto accurato che teneva conto perfino dell’anno bisestile.

L’anno Maya era di 365 giorni. Di questi, 364 erano suddivisi in 28 settimane, ciascuna di 13 giorni. L’anno nuovo cominciava il 365° giorno, il 16 luglio. E i mesi? Il calendario Maya, guardate l’immagine sopra riportata,  aveva 18 mesi e ognuno di essi era di 20 giorni. Pertanto le settimane e i mesi scorrevano in modo indipendente, con una eccezione. Ogni 260 giorni (numero multiplo sia di 13 che di 20), le settimane e il mese cominciavano lo stesso giorno. Secondo un’opera di consultazione, il “calendario Maya, benché molto complesso, fu il più accurato che l’uomo conoscesse fino all’introduzione del calendario gregoriano”. – Funk & Wagnalls New Encyclopedia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s