Home

Multon oni povas trovi en la reto, kelkfoje interesan aliajn fojojn malinteresan! Do, mi vin atentigas pri retejo, kie troviĝas 2.500 esperantaj radikoj, per kiuj vi povus kunmeti 25.000 esperantajn vortojn:

eo bandiera___________eo bandiera

http://web.archive.org/web/20131226080151/http://pilger.home.xs4all.nl/breo-au8.htm

La rajtoj estas “rezervitaj”, sed ĉiu el vi rajtas fari UNU paperan kopion NUR por sia propra uzo.
Tiel estas skribite en la retpaĝo.

La tuto estas en esperanta lingvo, sed intuicie vi povus atingi grandan rezulton, ankaŭ se vi konas nur la italan lingvon, ĉar estas realaĵo, ke la itala estas tre simila al la esperanta. Kaj, same, ankaŭ por la ne-italoj, en la esperantaj radikoj oni povas trovi ion tre familiara. Kial? Ĉar la vortoj estas efektive “internaciaj”, tiel kiel Ludoviko Lazaro Zamenhof majstre elpensis kaj komprenis por faciligi la lernadon de “sia” lingvo.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Si può trovare molto nella rete, a volte di interessante altre volte di non interessante! Dunque vi segnalo un sito dove si trovano 2.500 radici in esperanto, tramite le quali potreste comporre 25.000 parole:

http://web.archive.org/web/20131226080151/http://pilger.home.xs4all.nl/breo-au8.htm

I diritti sono riservati, ma ciascuno di voi ha diritto a fare UNA copia su carta SOLTANTO per il proprio uso.
Così è scritto sulla pagina.

Il tutto è in esperanto, ma intuitivamente potreste raggiungere un grande rizultato, anche se conoscete solo la lingua italiana, poiché è una realtà che l’italiano sia molto simile all’esperanto. E, allo stesso modo, anche per i non-italiani, nelle radici dell’esperanto si può trovare qualcosa di molto familiare. Perché? Perché esse sono effettivamente “internazionali”, così come Ludoviko Lazaro Zamenhof ha magistralmente capito per facilitare l’apprendimento della “sua” lingua.

  *********************************************************************************

kaj en:    http://hvortaro.altervista.org     por vortarblogero   it_IT BANDIERA___________eo bandiera

                  prefere: http://hvortaro.altervista.org/pgm.html

Kaj en la supra alia retejo, vi povas trovi tre utilan terminaron: temas pri alia granda vortaro “italiano-esperanto” baziĝanta sur la verko de Carlo Minnaja. Temas pli malpli je 64.ooo esperantaj vortoj, kaj pli malpli 50.ooo itallingve! La afero plej interesa kaj renoviga de tia vortaro estas, ke oni povas libere ĝin elŝuti kaj ĝi enhavas parton, kie oni povas senprobleme skribi per la specialaj litertipoj, akcentosignaj, de la lingvo esperanto kaj reprodukti la skribitajn tekstojn al ĉiu ajn alia teksto-programo (word, wordpad, retmesaĝoj …)  Tia vortaro ebliĝis danke al la diligenta laborado de kelkaj italaj mezlernejaj gelernantoj, kaj al la efika pripensado de itala esperanta programisto: Danio Manetta. [noto: por skribi la akcentitajn esperantajn literojn, premu simple sur la puŝilo ALT kaj samtempe sur la tajpa litero dezirata]

E qui:  http://hvortaro.altervista.org      si può trovare un altro grande vocabolario, “italiano-esperanto”, che si basa sull’opera di Carlo Minnaja. Si tratta di circa 64.000 parole in esperanto e circa 50.000 in italiano! La cosa più interessante è che lo si può liberamente scaricare e che contiene delle zone in cui si può scrivere senza problemi con i caratteri tipografici accentati e speciali della lingua esperanto e riprodurre tali testi altrove (word, wordpad, messaggi di posta elettronica ecc.) Tale vocabolario è stato possibile grazie al diligente lavoro di alcuni studenti di scuola media e all’efficace riflessione di un programmatore esperantista italiano: Danio Manetta. [nota: per scrivere le lettere esperantiste accentate premete semplicemente sul tasto ALT contemporaneamente al tasto della lettera desiderata]

Image

bildo elprenita el  it.lernu.net

immagine tratta da   it.lernu.net

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s