Home

da radiomuseum p org

Italio estas unu el la unuaj landoj, kiu realigis servon pri radio per kurtonda dissendo al eksterlando. La unuaj disaŭdigoj okazis dum la tridek-jaroj de la pasinta jarcento, post la konstruo de la radia stacio Roma Prato Smeraldo, sub la superrigardo de Guglielmo Marconi mem. Post la dua mondmilito, la kondukado transiris de Eiar al Rai, kaj ankoraŭ poste al Rai International, naskiĝinta en 1995.

Ĝis la 30-a de septembro 2007 Rai International dissendadis komunikojn en sekvaj lingvoj: albana, amhara, araba, bulgara, ĉeĥa, kroata, dana, esperanta, franca, greka, angla, itala, litova, pola, portugala, rumana, rusa, serba, slovaka, slovena, somalia, hispana, sveda, germana, turka, ukraina, hungara (el Wordl Radio TV Handbook , 2007). Post tiu dato, la kurtondaj disaŭdigoj finiĝis.

(el vikipedio)

RADIO ROMO – ESPERANTO

©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Labor-brigado, aŭ se vi preferas “labor-grupo” / “teamo / “skipo /, internacie organiziĝis penante por reakiri la tekstojn de la elsendoj de RADIO ROMA – ESPERANTO, disvastigitajn ek de 1935 ĝis 2007, kiam finiĝis ĉiuj radiaj disaŭdigoj al eksterlando (ne nur tiuj en esperanto, do) pro decido de la publika koncesiularo.

Ĉio estas klarigite ĉe la retejo de la informagentejo pri lingvoj kaj kulturo DISVASTIGO: http://disvastigo.esperanto.it/index.php/notizie-mainmenu-69/3508-radio-roma-in-corso-di-digitalizzazione-l-archivio-di-70-anni-di-trasmissioni-radio

dum la tekstojn de la esperantaj elsendaĵoj – jam poluritajn (aliaj aldoniĝos, ĉar la laboro estas ankoraŭ en fazo de prilaborado) – vi trovos kaj povos elŝarĝi ĉe/el:

http://disvastigo.esperanto.it/index.php/multimedia/Radio-Roma/

La tekstoj estis kelkfoje hazarde retrovitaj, aŭ re-eltiritaj el malnovaj arkivoj … la plej datumitaj estas nur tajpe skribitaj … aŭ eĉ nur karbopaper-formate … La internacia laborbrigado penadas ilin diĝitigi, kaj atente poluras la tekstojn por remeti en sia loko ĉiujn akcentosignojn, karakterizantaj la lingvon esperanton.

Mi emas vin montri nur unu el tiuj tekstoj, kiel ekzemplo, kiu temas – historie kaj turisme – pri  BERGAMO, itala urbo de la regiono Lombardio, riĉa je belecoj, historio kaj kulturo … krom je arto. Iru al sekvonta blogero por ĝin vidi, kaj bonan legadon!

__________________________________

it_IT BANDIERA

L’Italia è stato uno dei primi paesi ad effettuare un servizio di diffusione radiofonica verso l’estero in onde corte. Le prime trasmissioni sono avvenute negli anni trenta con la costruzione dell’impianto di Roma Prato Smeraldo, sotto la supervisione di Guglielmo Marconi stesso.  Dopo la seconda guerra mondiale la gestione è passata dall’ Eiar alla Rai, ed infine a Rai International, nata nel 1995.

Al 30 settembre 2007 Rai International diffondeva comunicati nelle seguenti lingue: Albanese, Amarico, Arabo, Bulgaro, Ceco, Croato, Danese, Esperanto, Francese, Greco, Inglese, Italiano, Lituano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, Somalo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ucraino, Ungherese (dal World Radio TV Handbook 2007). Dopo la suddetta data le emissioni in onda corta sono terminate.

RADIO ROMA – ESPERANTO

©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Un gruppo di lavoro (laborbrigado)  si è organizzato internazionalmente penando per recuperare i testi dei comunicati radiofonici di RADIO ROMA – ESPERANTO, diffusi dal 1935 fino al 2007, quando sono cessate tutte le trasmissioni radiofoniche per l’estero (non solo quelle in esperanto, dunque) della concessionaria pubblica.

E’ chiarito tutto bene dall’ “Agenzia informativa DISVASTIGO” (trad. “diffusione”) che tratta di lingue e cultura:

http://disvastigo.esperanto.it/index.php/notizie-mainmenu-69/3508-radio-roma-in-corso-di-digitalizzazione-l-archivio-di-70-anni-di-trasmissioni-radio

ed i testi radiofonici in esperanto, già ripuliti (altri se ne aggiungeranno, poiché il lavoro è ancora in fase di elaborazione), li troverete e potrete scaricare da:

http://disvastigo.esperanto.it/index.php/multimedia/Radio-Roma/

I notiziari alcune volte sono stati ritrovati per caso, o attinti da vecchi archivi … i più datati erano soltanto dattilografati … o persino su copia a carbone … Il gruppo di lavoro internazionale si sta sforzando di digitalizzarli e attentamente ripulisce i testi per rimettere al loro posto tutti gli accenti tipografici che caratterizzano la lingua esperanto.

Io desidero mostrarvene solo uno di questi testi, riguarda Bergamo, città ricca di bellezze, storia e cultura … oltre che di arte. Passate al seguente articolo e buona lettura!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s