Home

laciodromcop

el REVUO PRI ETNOJ: http://www.rivistaetnie.com/sinti-rom-italia/

__________________________________________________________

“Ni petas verecon. Ni petas dignon.” Per tiaj vortoj, areto da gejunuloj de Romaa kaj Sintia popolo finas sian publikan leteron, sin adresante elkore kaj konsterne al profesiuloj spertaj pri komunikado (amaskomunikiloj, ĵurnalistoj), ĉar ili ludas gravan rolon, kaj tenas socian respondecon en la konstruo de antaŭjuĝoj kaj en la naskigo de malamo inter gentoj.

El paĝo 6-a de la Milana eldono de “Metro”, 5/02/2015 : http://ns341012.ip-176-31-251.eu/pdf/20150205_Milano.pdf

“…..

Ni estas aro da gejunuloj, Romaaj kaj Sintiaj.
Kelkaj el ni estas italoj, aliaj devenas el diversaj eŭropaj landoj, aliaj eĉ naskiĝis en Italio sed fakte estas ĉiam eksterlandanoj, danke al la burokrata akcepto de nia lando.
Ĉiuj ni kredas je honesteco, justeco, je homaj rajtoj kaj devoj; ni estas nin engaĝante kaj forĝiĝas kiel aktivuloj por doni voĉon al nia popolo, kiu ĝis nun restis ligita kaj buŝoŝtopita.
Ni deziras vin esprimi sensacon, kiun ni estas vivante en ĉi tiu tempo, tiu sento nomiĝas TIMEGO. Jes, granda timo, ĉar daŭre dum tagoj, eĉ monatoj, televidkanaloj kaj ĵurnaloj nin bombardas per  mesaĝoj kiuj, esence, diras: “Romaoj kaj Sintioj ŝtelas, ili estas ĈIUJ  krimuloj, ili emas vivi ĉe la rando de la socio en kadukaj budoj, ili ne volas labori kaj neniu el ili volas studi, kaj tiel plu”.
Nu, nin metante en situacio de kiu nenion scias pri ĉi tiu tre antikva popolo, ni povus mem ek-kredi al tio kaj ek-komenci ne plu voli ilin en nia Italujo. Kaj, se ni estus INFANOJ, kion ni mem lernus? Kun tia malama burĝono en la koro, tiom potenca kaj bone nutrita ĉiun tagon, kiam ni estos plenkreskuloj certe ni ne nur  malamos Romaojn kaj Sintiojn, sed ni estos pretaj por ilin mortigi, tute ne pro malboneco sed por nin defendi kaj defendi “Nian” Italujon kontraŭ la malbonaj kaj trivialaj Romaoj kaj Sintioj.

Nia penso kuras al ĉiuj infanoj, kiuj rekte aŭ nerekte ensorbas konceptojn sen ia ajn ekzamenado, pro la pluraj babilprogramoj, plaĉaj tempopasigo-programoj kaj televidaj ĵurnaloj, kiuj ĉiutage kunigas tagajn momentojn de niaj gefiloj.
TIMEGO estas, ke tiuj geknaboj, kaj kelkaj bonmoraj personoj, progresive ensorbu tiajn pezajn konceptojn kaj ke, el simpla antaŭjuĝo, pligrandiĝu en la homa koro MALAMO. Ĉi tiu estas serioza afero, kiu tute ne devus okazi, kaj kiun nur senrespondeculoj povus favori.
Pro tio ni petas al ĉiuj prikomunikadaj profesiuloj, ke ili evitu sin makuli per tia grava kulpo, kaj ne fariĝu kunkulpuloj kaj farintoj de instigado al MALAMO, de TIMEGO kaj de distancigo inter gentoj.
Ni petas, ke la diversaj politikistoj ne uzu nin per iliaj falsaj balotkampanjoj, kaj ni petas ilin agadi kune kun “ni”, Romaoj kaj Sintioj, por politikoj je VERA enigo socia kunpartoprenita.
Ni petas al la diversaj deĵorantaj ĵurnalistoj, ke ili ne uzu nin por inciti al MALAMO kaj al TIMEGO cele al plivastigo de la aŭdantaro aŭ por vendi pluajn ekzemplerojn.
Ni petas al ĉiuj komunikad-profesiuloj aŭskulti nin, Romaojn kaj Sintiojn, ĉar ni havas multajn laŭdindajn rakontojn pri la belega kaj jarmila kulturo de nia popolo, kaj same ni povas rakonti pri la malfacilaĵoj, kiujn ni ĉiutage devas alfronti, malgraŭ tioj neniam atingas la unuajn paĝojn de ĵurnaloj.
Ni petas, ke oni interparolu kun ni pri la kaŭzoj de iaj  realaĵoj, kaj ni petas, ke oni aperigu la katastrofajn  engetigajn politikojn, kiujn nia popolo suferis, multaj el kiuj  emerĝis dum la lastaj tempoj.
Via estas la Honoro kaj la Devo rakonti la faktojn, vi estas tiuj, kiuj donas al la amasoj la instrumentojn por kompreni kaj agadi. Estu portantoj de socia justeco.
Donu la parol(rajt)on ankaŭ al la pozitivecoj kaj al la tre nombraj historioj pri normaleco, malheligitaj de kaj pro la amaskomunikila MALAMO.
Ni petas verecon.
Ni petas dignon.

                                                                                                                        postvenas dek unu subskriboj

……”

NI ESTAS ĈIAM PREZENTITAJ KIEL KRIMULOJ. NI PETAS VERECON

VENIAMO SEMPRE DIPINTI COME DELINQUENTI. CHIEDIAMO VERITA’

 “Chiediamo verità. Chiediamo dignità.” Con quete parole un piccolo gruppo di ragazze e ragazzi del popolo Rom e Sinti termina la propria lettera aperta, rivolgendosi spontaneamente ed accoratamente ai professionisti esperti in comunicazione (media, giornalisti), poiché essi giocano un ruolo importante ed hanno una responsabilità sociale nella costruzione di pregiudizi e nella produzione di odio tra le genti.

Dalla pagina 6 dell’edizione Milanese di “Metro”, 5/02/2015: http://ns341012.ip-176-31-251.eu/pdf/20150205_Milano.pdf

_____________________________________

junaj aktivuloj Romaaj kaj Sintioj

Banner-evento

evento:

Diamoci una mano, spezziamo i pregiudizi. Dialogo con i giovani attivisti rom e sinti

http://www.21luglio.org/diamoci-mano-spezziamo-i-pregiudizi-dialogo-i-giovani-attivisti-rom-sinti/

 _____________________________________

n11

Bolzano 1962: la prima classe di bambini sinti e rom / Bolzano 1962-a: la unua lerneja klaso de Sintioj kaj Romaoj    –    NEKONATA POPOLO:   http://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/it/rom-it.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s