Home

drogoj mortigas… drogoj mortigas… drogoj mortigas…

droge

_____________________________________________________________

[La gepatroj de la juna Emanuelo transformis sian grandan doloron en ion konstruan por komprenigi al junaj homoj la grandan valoron de la vivo, defendindan kaj defendendan el tiu malbono, kia estas la drogoj-uzado, kiu nur gajnigas al aĉ-uloj kiuj, interalie, tagon forpasos mem, ankaŭ. Kial do?]

eo bandiera

90.000 favorantoj ĉe la interkona retejo por diri ne al (narko)dependoj kaj por diri jes al la vivo. En nia unua jaro ni kune klopodis transformi la grandan doloron de la perdo de nia amata Emanuelo, kaj perame kaj perĝoje ni emas helpi pli kaj pli gejunulojn kaj gepatrojn por kredi al si mem kaj al vivo. Nun ni vere  volas agi tute serioze kaj valori por io. Emanuelo forpasis je la aĝo de 16 jaroj sin ĵetante en la riveron ĉe Gavardo, loko apud Salò (en la provinco de Brescia), post festo kun plenaĝulaj geamikoj kiuj konvinkis lin provi narkotikajn substancojn; tio okazis la nokton de la 24-a de novembro 2013-a.

Paĉjo Gianpietro, post tia tragika cirkonstanco, decidis estigi la FUNDAĴO-n DE LA RUĜA FIŜIDO (FONDAZIONE PESCIOLINOROSSO) pere de kiu li estas dediĉanta sian vivon al gejunuloj, klopodante evoluigi novigajn projektojn por kuntreni ilin. La familio de EMA (diminutivo de Emanuelo, itallingve) deziras konigi lian travivaĵon por atentigi gejunulojn pri la danĝereco de iuj substancoj, kaj emas ankaŭ al re-alproksimiĝo inter filoj kaj gepatroj. Por ĉi tiu celo oni realigis libron titolitan “LASU MIN FLUGI”, kiu pritraktas la rilaton inter gepatroj-filoj analizitan eĉ tra la blogaj artikoloj kaj la komentarioj aperintaj dum la 30 tagoj sekvantaj la plonĝon.

La 4-an de decembro 2013-an oni kreis paĝon ĉe la interkona retejo ĉie konata kiel Facebook (pron. fejsbuk). Tie oni atingis jam 90.000 favorantojn, inter kiuj gejunulojn kaj gepatrojn; tie oni pridiskutas gravan temaron kaj oni povas partopreni en la vivo de la Fondaĵo. Dum renkontiĝoj kun la geknaboj kaj la gepatroj, paĉjo Gianpietro donas sian ateston; fakte, iu ajn povas peti lian helpon (per interveno kaj ĉeesto) kontaktante la Fondaĵon.

La rakonto de la Ruĝa fiŝeto.

Emanuelo estis 6-jara kiam vidis unu el siaj ruĝaj fiŝetoj kiu estis mortante en la lageto kiu troviĝas apud la hejma ĝardeno. Post kiam li alvokis sian paĉjon, ambaŭ decidis ĵeti la ruĝan fiŝeton en la rivereton apud la domo, esperante tiamaniere denove vivigi ĝin. Sed anaso voris ĝin ĝuste tuj post la ĵetado en la akvon.

Post 10 jaroj Emanuelo, post la uzo de artefaritaj drogoj, sin ĵetis ĝuste en la saman lokon, kiel sia ruĝa fiŝeto. malgaja travivaĵo  –  vidu:  http://www.pesciolinorosso.org

——–

it_IT BANDIERA

[I gentiori del giovane Emanuele hanno trasformato il loro dolore in qualcosa di costruttivo per fare comprendere a giovani esseri il grande valore della vita, degna di essere difesa e da difendere da quel male, quale è l’uso di droghe, che fa solo guadagnare ad esseri spregevoli che, tra l’altro, un giorno moriranno pure. Perché dunque?]

90.000 sostenitori su Facebook per dire no alle dipendenze e per dire si alla vita. Nel nostro primo anno abbiamo provato insieme a trasformare il grande dolore per la perdita del nostro amato Emanuele, in amore e gioia nell’aiutare sempre più giovani e genitori a credere in se stessi e nella vita.Ora vogliamo davvero fare sul serio e contare qualcosa.

ECCO LA STORIA DEL PESCIOLINO ROSSO…   http://www.pesciolinorosso.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s