Home

_______________________

_______________________

l43-radio-digitali-frequenza-121113160454_big

(bildo el: http://www.lettera43.it/tecnologia/audio-video/la-radio-cambia-canale_4367572256.htm )

______________________

______________________

La radio cambia canale

Addio alle vecchie frequenze Fm. Ora si ascolterà in digitale.

________________________________________________________________________________

Radio ŝanĝas bendon

Forsaluton al malnovaj frekvencoj je FM. Ekde nun oni aŭskultos per diĝitado…..

eo bandiera

EN ITALIO

unu el radioj en Milano    http://www.radiomarconi.info/

en tuta regiono Lombardio    http://www.ascoltareradio.com/regione/lombardia/#radio-marconi-94-8-fm-milano

en tuta Italio    http://www.ascoltareradio.com/

Radioelsendo, almenaŭ en Italio, estas vivanta duan junecon, ĉi-sence, ke ekzistas lokaj radio-stacioj kaj naciaj – malgrandaj, mezaj, grandaj – publikaj, privataj – kiuj multobliĝas kaj multe sukcesas, eĉ inter tre junaj uloj.

En la retejo: www.ascoltareradio.com/       estas montritaj radio-stacioj de tuta Italio, subdividitaj per regiono (vidu ĉe la maldekstra flanko), kaj tie estas la frekvencobendoj por loka aŭskultado.

Pli detale, jen unu el tiuj radio-stacioj, “Radio Marconi” http://www.radiomarconi.info/      kiun mi elektis pro ties nomigo, kiu reelvokas fakte la inventinton de Radio-ebleco, Guglielmo Marconi. Tie oni legas: ” Ĉiu vortospaco estas dediĉita al informado, pliprofundiĝoj kaj al helpaj rubrik-kronikoj. Muziko kuniĝas kun la programoj dum la tuta tago, proponante grandajn sukcesojn italajn kaj eksterlandajn en la lastaj 40 jaroj.

Tuje aŭskultu:  http://share.xdevel.com/api/?platform=streamsolution&get=player&key=c4b386bf853180ce8eae23b33f0ad191

EN LA MONDO

po-lande       http://www.radiowebsites.org/

Ankoraŭ en tiu reto: www.ascoltareradio.com/    kaj specife en:   http://www.radiowebsites.org/

oni povas serĉi kaj trovi ankaŭ radio-interligojn de pluraj Landoj en la mondo. Sufiĉas, ke vi alklaku sur la standardo de la koncernita Lando. Estas mondo komplete malkovrinda.

=========================

it_IT BANDIERA

IN ITALIA

La radio, almeno in Italia, sta vivendo una sua seconda giovinezza, nel senso che ci sono radio locali e/o nazionali – piccole, medie, grandi – pubbliche, private – che prolificano ed hanno molto successo, anche tra i giovanissimi.

Sul sito:   www.ascoltareradio.com/      ci sono indicate le radio in Italia, suddivise per regione (vedere sul lato sinistro), e le frequenze su cui ascoltarle localmente.

Nel dettaglio, ecco una di queste emittenti: “Radio Marconi”: http://www.radiomarconi.info/    che scelgo per il suo nome, che evoca in pratica l’inventore della Radio, Guglielmo Marconi. Vi si legge:  “Tutto lo spazio di parola è dedicato all’informazione, agli approfondimenti e alle rubriche di servizio. La musica accompagna i programmi nel corso dell’intera giornata proponendo i grandi successi italiani e stranieri degli ultimi 40 anni.

in diretta ascoltate già:  http://share.xdevel.com/api/?platform=streamsolution&get=player&key=c4b386bf853180ce8eae23b33f0ad191

 

NEL MONDO

Sempre dal sito: www.ascoltareradio.com/

e: http://www.radiowebsites.org/

si possono trovare anche i collegamenti con le radio di diversi Paesi del mondo. E’ sufficiente cliccare sulla bandiera del Paese che interessa. Un mondo tutto da scoprire.

f i n o   /   f i n e

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s