Home

firma

Carlo Cordero di Montezemolo (naskiĝinta en Mondovì, 7 aŭgusto 1858 – mortinta en 1943) estis markizo, inĝeniero kaj artileria generalo de la Itala Armeo dum la unua mondmilito, (1) kaj rolis kiel Prezidanto de la Itala Esperanto-Federacio (kiu estas Morala Institucio – agnoskita per Dekreto de Respublika Prezidanto, n-ro 1720 datita 28 junio 1956 – la plej grava itala esperanta organizo aktiva ankoraŭ nuntempe nacinivele).

 

La skribaĵoj estis skribitaj 74-aĝe. Mi tute ne sukcesis trovi iun foton pri li.

__________________________

poŝtkarta dorso – 1932 – C. C. Montezemolo

 

__________________________

La plumo utiligata estas la fleksebla plumbeko por inka skribado. Estas grava afero koni la aĝon de la analizito, ĉar oni povas diveni nek tiun informon, nek la apartensekson. Eĉ konsiderante, ke la mallarĝa spaco de la poŝtkarto devigas la skribanton skribi iomete pli malgrande ol kutime (sed tio ne estas ĉiam regulo, ĉar tio dependas ankaŭ de la homo), kaj eĉ konsiderante la aĝon de tiu esperantisto, mi povas skizi resuman psikologian portreton pri li.

 __________________________

 La personeco  de Carlo Cordero di Montezemolo

(laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti)

Grafologiaj signoj (evidentigiloj):

 • Markita unumaniere (stangoj ege premitaj)   9 – (ambicio al komandado kaj al trudo de sia pensmaniero)
 • Baza linio konservita 8-9 – (kapablo plenumi sindevigon)
 • Baza linio sinleviĝanta 1-2 – (sufiĉa kapablo entuziasmiĝi)
 • Eta skribado   8 – (observemo)
 • Akrapinta  8 – (dispozicio al kontraŭdiro)
 • Dekstren kliniĝinta 7 – (postulo esti estimata)
 • Litero-larĝeco 4 – (t.e. ne-larĝa)
 • Larĝeco inter la literoj 5 (neregula) – (la mezuro de la juĝokapablo)
 • Larĝeco inter la vortoj   7 – (kritikemo kaj fierego)
 • Anguloj je tipo B pli ol la mezo – (persisto)
 • Preciozismaj (afektaj) kaj pompaj komencliteroj – (zorgo pri sia propra bildo)
 • Artrita   5-6 – (agitiĝo, ekscitiĝemo – ĉu deformanta artrito ĉe la manoj?)
 • Malflua (peniga)   7 – (malhelpata en la movoj, sekva koleriĝemo)

N. B. – Ĉi-lastaj du signoj estas konsekvenco unu de la alia, kaj verŝajne tio dependas de la aĝo. Estus plej oportune havi la eblecon vidi ankaŭ liajn antaŭajn skribaĵojn. La signo malflua (en ĉi tiu kunteksto) devenas de la apero de artrita, sed la aŭtentika lia personeco estas firmecemo; li ne kliniĝas al la eksteraj influoj, sed prefere li agas tute aŭtonomie kaj ege konfidas en siaj kapabloj… (baza linio konservita, stangoj ege premitaj, nepre rektaj stangoj ĉefe en la unua parto de la skribaĵo – kiam la memkontrolo estas pli intensa – anguloj je tipo B, akrapintaj literoj). Ĉiukaze, la ĉeesto de malfluo en ĉi tiu kuntekso kaj pro lia aĝo, fariĝas pozitivaĵo: tio estas indico de singardemo, de kalkulado kaj prikonsidero por atingi la celojn…

Grafologiaj signoj ĉeestantaj sed ne bone mezureblaj, pro natura degeneriĝo de la grafika gesto:

 • Kunligita kaj malkunligita interlitere
 • Ekstrasigno pri subjektivismo – malgrave
 • Kongestita ritmo (komence pli sinrega, spasmiga kaj retenita gesto, kunstreĉita, eĉ je muskola nivelo)
 • Maldekstra marĝeno neregula kaj revena
 • Neĉeesto de la dekstra marĝeno (tamen, puŝo daŭre antaueniri…)
 • Subskriko morfologie kiel la teksto, sed kun litero-alteco iomete pli granda, leviĝanta el la baza linio, kaj eta apero de parafo
 • Adreso tre akurata kaj decide pli granda ol la teksto, la gesto estas plurfoje interrompita kaj belskribada (laŭ la lerneja modelo).

 SKRIBOANALIZADO

Ĉio en la skribmaniero pensigas al skribmanieroj el la pasintaj tempoj, al tiuj el lia epoko ja: la atenta zorgemo de la adreso (kiu signifas respekton al adresito, zorgemon por la formo kaj bonedukitecon), la formo-precizecoj de la literoj, malgraŭ lia malfacilo skribi, literoj belskribaj, la la kliniĝo dekstren (kiel el la lernita lerneja modelo), la formoj de literoj “d” kaj de literoj “z”, kvankam ĉi-lastaj estas sufiĉe personigitaj.

La plej klara ekaperanta kvalito estas lia karaktera firmeco (baza linio konservita, anguloj je tipo B pro la persisto, rigidaj stangoj kaj markita unua-maniere pro la ambicio al komandado).

Persono ege mordanta, ĝis la punkto facile trafi la alies malfortecojn, li emas tikli, ironii kaj sarkasmi kaj, intime, plezuriĝas pro la kaŭzitaj embarasoj (akrapinta, eta skribo). La kialo serĉadendas en lia aspiro al komandado kaj en lia granda memestimo. Li ne bonkore akceptas tiun, kiu kontraŭas siajn projektojn.

Ankaŭ lia okulvido povas esti influata de lia dispozicio al satiro, kaj ironiaj ekbriloj povus ekaperi en liaj okuloj kaj malkaŝigi lian enan senton. Rimarkinde kritikema al aliaj, li ne ŝatas de aliaj kritikojn al si, al kioj li reagas per incitiĝo kaj sindefendante per planado de prilaboritaj personaj revanĉoj, ĝis la ridindigo de la kontrauŭlo (Akrapinta, eta skribo, malflua kiu havigas lin la incitiĝon, markita unuamanere pro la trudemo, larĝa inter la vortoj pro la kritikemo).

Lia socialiĝo estas do malfacila, ĉar li ne ŝatas submetiĝi al aliaj, kaj malfacile alklimatiĝas, ĝuste pro la diritaj karakterizoj, kiuj estas en li multe evidentaj. Sed – pro ĉikaneco, kapabloj kritiki kaj argumentadi, psika streĉiteco superabunda en liaj faroj, kaj kapablo trafi kontraŭulojn, alkroĉiĝante fortike al malgravaĵoj eĉ senkonsistaj – li estus povinta fariĝi prefere tre lerta advokato (akrapinta, eta skribo).

La elmontrado de propra valoro, probable, devenas de lia nobela familio (li estis markizo) kaj de la ricevita eduko; rilate al lia agado kiel generalo… ho ve!, li certe kondutigis rigide siajn subulojn, je ĉiuj niveloj, ne donante al ili la eblecon reintegriĝi, kiel eble estis kutimo dum tiu epoko ĉe la elstaraj militaj oficiroj. La bildo pri si mem kiel gvidanto estis, laŭ li, gardinda afero (vidu la komencajn literojn, pompajn). Li postulis nekondiĉitan respekton (anguloj je tipo B, markita unuamaniere, stangoj rigidaj kaj kliniĝo dekstren).

Li estis dum pluraj jaroj Prezidanto de la Itala Esperanto-Federacio (Federazine esperantista italiana): la akcepto de la morala valoro kaj de la esperantisma idealo, eble estis efikaj al li por mildigi sian karakteron, konsiderante kion skribis pri li, per rima portreto, iu S-ro Rinaldo Orengo [ 1895-1991 –   elektroteknika inĝeniero, spertulo pri Dante, membro de Lingva Komitato kaj de la estraro de Universala Esperanto-Asocio (Associazione esperantista mondiale) ]. Sube mi reproduktos la poemeton al li dediĉita.

Kiam li adoptas noblan celon, li fariĝas konvinkita gardisto kaj en tio li elverŝas sian tutan volopovon sukcesi (baza linio konservita kaj markita unuamaniere). Sed verdire, la skriboanalizado montras, nepridubeble, ke li eĉ se 74-aĝa (en 1932), plene konservis sian ambicion komandadi (markita unuamaniere).

 ♥   ♥   ♥

Jen la poeziaĵon al li dediĉita (2), publikigitan en la revuo LITERATURA MONDO (Mondo Letterario), n-ro 7, 1933, paĝo 107:

MONTEZEMOLO, la Gvidanto,

la forta, saĝa Generalo,

komandas al ĉiu italo,

laboranta por Esperanto.

Vetas kun Tempo – konsumanto,

kverko, hardita kiel ŝtalo,

MONTEZEMOLO, la Gvidanto,

la fida, bona Generalo.

Fiera, brava komandanto

de kanontrupoj dum batalo,

por nia lingvo idealo

nun estas Flago kaj Reganto

MONTEZEMOLO, la Gvidanto.

(libera traduko)

MONTEZEMOLO, la Guida,

il forte, saggio Generale,

comanda ad ogni italiano,

sta lavorando per l’Esperanto.

   Scommette con il Tempo – che consuma,

quercia, indurito come acciaio,

MONTEZEMOLO, la Guida,

il fidato, buon Generale.

   Fiero, intrepido comandante

di truppe con cannone durante la battaglia,

per la nostra lingua (e) ideale

ora è Bandiera e Governante.

MONTEZEMOLO, la Guida.

__________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s