Home

Reinhard Selten bildo elprenita el:

http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/257-2010

La homa konduto ne estas tiel racia, kiel oni supozis en la ludo-teorio (1).

Prof. Reinhard Selten — Nobelpremiito por ekonomiko 1994, intervjuata de Rainer Kurz

Il comportamento umano non è così razionale come si supponeva nella teoria dei giochi (1).

Prof. Reinhard Selten – Premio Nobel per l’economia 1994, intervistato da Rainer Kurz

_______________________

_______________________

 eo bandiera

[ klarigteksto, el youtube ]

Ni troviĝas en Bonn, universitata urbo en Germanio. Sur la kampo de ekonomio la universitato de Bonn estas inter la gvidaj altlernejoj en Germanio. Ĉirkaŭ 1900 el inter la entute 37000 studentoj studas ĉe la fakultato de ekonomiaj sciencoj. La bonan reputacion tiu fakultato akiris danke al siaj ekonomiaj sciencistoj kiel Krelle, Hildenbrand kaj certe ankaŭ Reinhard Selten.

Ĉi-tie Profesoro Selten kreis kaj plukonstruis la laboratorion de eksperimenta ekonomiko. Daŭre li estas ties aktiva kaj inovativa direktoro. Volontuloj ĉi-tie partoprenas decidludojn ĉe la komputilo. Ju pli sukcesaj la partoprenantoj, des pli da mono ili povas gajni. Per tiu maniero la laboratorio de eksperimenta ekonomiko plibonigas nian komprenon de la individua ago en ekonomiaj situacioj.

Profesoro Selten estas Nobelpremiito por ekonomio, la unua kaj ĝis nun la sola en Germanio. Li ricevis la premion en 1994 kune kun la usonanoj John Harsanyi kaj John Nash. La Nobelkomitato tiel honorigis la pionirajn esplorojn sur la kampo de la ludo-teorio de Reinhard Selten.

Ni vizitis profesoron Selten en lia domo en Königswinter ĉe Bonn por paroli pri liaj fakaj kontribuoj, pri la Nobelpremio, pri lia kariero kaj ankaŭ pri liaj privataj interesoj, precipe liaj esperanto-aktivadoj.

[ La plena interviujo, kun ankaŭ subtitoloj en esperanto,  troviĝas ĉe youtube. ]

it_IT BANDIERA

[ traduzione del testo caricato su youtube, a chiarimento del video ]

Ci troviamo a Bonn, la città universitaria della Germania. Nel campo dell’economia l’università di Bonn è tra le più elevate scuole dirigenti della Germania. Circa 1900 dei complessivi 37.000 studenti studiano presso la facoltà di scienze economiche. Quella facoltà ha acquisito la buona reputazione grazie ai suoi scienziati di economia, come Krelle, Hildebrand e certamente anche Reinhard Selten.
Qui il Professor Selten ha creato e sviluppato il laboratorio di economia sperimentale. Ne è stato stabilmente il direttore operativo e innovativo. Qui dei volontari partecipano ai giochi di decisione al calcolatore. Più i partecipanti hanno successo, più denaro essi possono guadagnare. In questo modo il laboratorio di economia sperimentale migliora la nostra comprensione dell’azione individuale in situazioni economiche.
Il prof. Selten è Premio-Nobel per l’economia, il primo e finora il solo in Germania. Ha ricevuto il premio nel 1994 insieme agli statunitensi John Harsanyi e John Nash. Il Comitato del Nobel ha così dato l’onorificenza alle esplorazioni pionieristiche sul campo della ludo-teoria di Reinhard Selten.

Noi abbiamo fatto visita al prof. Selten nella sua casa di  Königswinter vicino a Bonn per parlare dei suoi contributi nel settore, del suo Premio Nobel, della sua carriera ed anche dei suoi privati interessi, principalmente delle sue attività per l’esperanto.

[ L’intera intervista, con sottotitoli in esperanto si trova su youtube. ]

musica / muziko:  “Triosonate G-Dur : Allegro”  [Alegre] di/de  Albireo Querflötenquartett

 _______

(1) plej precize: «pionira analizado de ekvilibroj de teorio pri ludoj ne kunagintaj»

più precisamente: «l’analisi pionieristica degli equilibri nella teoria dei giochi non cooperativi»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s