Home

1951 Isbrucker scrittura

da Museo Naz Vienna

Julia C. Isbrücker

Dato de naskiĝo: 22-an de septembro 1887
Loko de naskiĝo: Rotterdam, Nederlando
Dato de morto: 14-an de januaro 1971
Nacieco: nederlanda

Nederlandanino, Esperante verkistino, tradukistino, verkistino de E-lernolibro, kunfondinto de la Internacia Cseh-instituto (1930), kunlaboranto en la gazeto La Praktiko, Honora Membro de UEA, edzino de la vicprezidanto de UEA J.R.G. Isbrücker. (vidu noton 1)


Mi nun estas prezentonta al vi virinon, kiu naskiĝis ĝuste la saman jaron en kiu la internacia lingvo Esperanto prezentiĝis al mondo (1887); ŝi fariĝis esperantistino je la juna aĝo de 22 jaroj, la 1909-an. Mi prezentos ŝin absolute nur per la analizado de ŝia skribo. La italan version de la artikolo vi trovas en la antaŭa artikolo de la blogejo.

 

GRAFOLOGIA SLIPO

Grafologiaj signoj, kaj mezuroj (ĉefe koncerne la skribaĵon datitan 1951):

Ligita interlitere 10 – Larĝeco interlitere 8, Larĝeco de la literoj 5, kaj Larĝeco inter la vortoj 4-5 (vidu noton 2) – tendence sobra 9, ankaŭ se la skribo estas pli mezgranda ol malgranda – baza linio plutenita 7 kaj, komplemente, supreniranta 3 (ankaŭ en la subskribo) – markitaj stangoj (t.e. kun fortaj premadoj) 7 – rigidaj stangoj 7 – kvazaŭ paralela (tendence) – rapida 6-7 – senpacienca 6 – konfuza 6 (hiper-aktiveco povas kaŭzi konfuziĝon) – klara 6-7 (malklara 3-4, komplemente) – akurata spontanee (ne vere pristudita) pro la rapideco kaj la senpacienco – literoj A-O malfermitaj en la supra parto, 6 – Anguloj je tipo C 5 (reduktita taksado de ĉi tiu signo pro la ĉeesto de konfuza kaj senpacienca) – literoj kliniĝintaj dekstren 5-6 – eleganta mezgrade, 5 – artefariteco komence de ĉefliteroj – ĉarma vanteco – kelkaj literoj apogitaj unu la alian (konfuziĝo kelkfoje iĝas maltrankvileco).

Klariga noto pri la subskribo: ĝi kutime montras la “socian Mion”, diverse la skribita teksto respondas al la “individua Mio”. La subskribo de Julia C. Isbrücker estas substrekita kaj progresive supreniras kompare al la baza linio; la fina trajto de la substreko estas pli multe markita kaj dika (agresem-indikilo)


PSIKAJ KARAKTERIZOJ

pri

Julia C. Isbrücker

(laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti)

Jam de unua vido, sinteza kaj ĝenerala ekrigardo al ŝia skribmaniero, ŝi aspektas kiel tre aktiva persono, energie vigla (ĉefe se oni konsideras, ke tiuj skribaĵoj estis skribitaj kiam ŝi estis 64- kaj 68-jara). Evidentiĝas ankaŭ ŝia senpacienca ekzaltiĝo (signoj: rapida, literoj kunligitaj je la plej alta valoro [10 dekonoĵ], kaj senpacienca); ne nur, sed ankaŭ evidentiĝas ia pensa kaj fara nebulecoj, devenantaj tre probable de ŝia senpacienco, kiu originas el ŝia travivado (signoj: konfuza 6, interplektaĵoj inter la linioj) .

Sed ni daŭru laŭgrade kaj profundece, kaj ni apudiĝu al ŝia personeco per kelkaj analizeblaj psikologiaj trajtoj.

1954 Isbrucker scrittura seconda

Inteligento:

Ŝia inteligenteco estas je tipo fakta kaj ensorba. Ŝi estas persono kiu kapablas entuziasmiĝi, kiu facile lernas tion, kion oni instruas aŭ proponas al ŝi; kaj ŝi emas alproprigi al si tiujn sciojn: arogante al si la meriton pri alies ideoj, kaj donante al tioj tute subjektivan ŝajnon, ŝi povas atingi rezultojn vere tre brilajn… rilate al tio, pri kiu ŝi emas okupiĝi.

Ŝi ne posedas ian specialan krean originalecon sed, serĉadante la aprobon de la aŭskultantoj, ŝi sukcesas konkeri ties kunsenton. Ŝi havas la necesan batalemon kaj viglecon por atingi dominantan rolon. Ŝi emas imponi kaj tre ŝatas havi ĉirkaŭ si ulojn, kiuj akceptas de aliaj superregadon kaj kondiĉigojn.

Ŝi ne tro longe fiksiĝas sur detaloj, ŝi rimarkas personojn kaj situaciojn nur ĝenerale, eĉ flankelasante iun gravan kaj multsignifan atendon; aliflanke, la principoj kaj reguloj tre bone de ŝi lernitaj kaj enmensigitaj fariĝas utila gvidilo por ŝia konduto, donante forton al ŝia agado, ĉefe kiam la premisoj ŝajnas al ŝi konfuzaj kaj perturbaj, malklaraj.

La atento-kapabloj de Julia estas moderaj, maloftaj la momentoj je trankvilo kaj atendo. Ŝia seninterrompa penso, karakterizita de strikta (rigora) logiko, flankelasigas la analizajn detalojn, kaj malfacile permesas al ŝi deflankiĝi de la skemoj; pro tio ŝiaj deduktoj kaj konkludoj povus limiĝi al simpla formalaĵo, al tradicia kaj ordinara realo.

Mi povas aserti, ke ŝia nekapablo atendi la rezultojn kaj ŝia rapidecemo (signo: rapida) provizas al ŝi – pozitive – tiun necesan kaj sufiĉan seninhibician puŝon por akcepti ankaŭ novaĵon, t.e. sen obstine pensante pri la ‘jam dirite’ aŭ ‘jam farite’. Ŝia realopercepto, do, ne estas tiom rigida kiom ekŝajnas el ekstero.

 

Komunikokapablo:

Ĉar ŝi taksas la homojn plejparte laŭ ties respondoj kaj laŭ sia sento, ŝi ne ĉiam estas objektiva en siaj interrilatoj. Ŝi havas malfacilaĵon en kunfandado de siaj materiaj instinktoj kun tiuj spiritaj, pro tio ŝia konscio ofte vualiĝas, konfuziĝas, kelkfoje sugestiiĝas. Same, ankaŭ la voĉa esprimo estas influata, ĉar la ideoj interkruciĝas, la sentoj kunpuŝiĝas kaj subite venas agitiĝo. Ŝiaj empatiaj kapabloj estas influataj de la rapidemeco, ŝi ne tenas grandan konsideron por alies necesoj, preferas kunlabori kun kiuj ne intermetas barojn, kun kiuj eventuale permesas al si esti kondiĉigataj aŭ dominataj; ŝi celas tiamaniere al rekta kaj senduba objektiv-atingo, laŭ sia komenca intenco. Do, temas pri malfacila komunikpovo, ĉar Julia havas karakteron malmulte modeleblan kaj ŝi ne bone akceptas sugestojn kaj konsilojn (ankaŭ pro la konfido al siaj propraj kapabloj).

Sociemo:

Laŭnature, ŝi ŝatas ĉion kiu koncernas socion, ŝi estas allogita de kontakto kun la publiko. Socie ŝi estas tre multe motivata: al ŝi plaĉas ‘esti parto de’, ĉeesti, ‘aktiviĝi favore al’. Ŝi emas karieradi kaj mem-realiĝadi, dezirante profunde pliboniĝi.

Julia sukcesas havi la estimon de la aliaj pro sia granda vervo kaj energia engaĝo favore al siaj pasioj – konvinke, entuziasme kaj ankaŭ ofere – malgraŭ ŝi imponemas, kaj invademas alies kampon.

Dependinto de simpatioj kaj malsimpatioj, ŝi povus apogi kelkajn homojn malfavorante aliajn.

Memestimo aspektas en ŝi kiel fierego, ankaŭ pro la rezultoj kiujn ĉiukaze ŝi sukcesas akiri, ĉar ŝi estas iniciatema. Ŝi ŝajnas esti vere kontentema pri si mem.

Iomete vantema, ankaŭ fizike, Julia emas impresi bele, havas personkulton kaj haltas ĉe la unua vido, atentas (sed kun senpacienco) pri la sociaj konvencioj por ne rekte ekkonflikti kun aliaj, ĉar ŝi serĉadas aprobon aŭ admiron.

En la profundo ekzistas en ŝi agresema puŝo (laŭ la grafologistino Evi Crotti, longa streko bone evidenta sub aŭtografo povus esprimi “venĝon originintan el pasintaj travivaĵoj” [noto 3]). La longa substreko en ĉi tiu kunteksto montras la plenan batalemon kaj la engaĝiĝon, la ambicion kaj la neceson de estimo aŭ de konsidero al si: Julia Isbrücker estas vere rezoluta virino (signoj: markita en la stangoj, rigidaj stangoj, baza linio supreniranta kaj suprenirado ankaŭ de la subskribo, kliniĝo dekstren de la literoj). La nomo (kiu esprimas per si mem la intiman kaj privatan Mion) tiel ligita al la familia nomo (kiu esprimas la socian, publikan, Mion) pensigas, ĉar ŝi elektis tiun de la edzo kaj ne tiun de sia patro. Sed pri tia elekto eblas influo de la nederlanda kulturo, aŭ leĝo. Pri tia afero necesus kontrolo.

Amrilatoj:

Julia precipe emas sin trovi frontlinie, emas al alies agnosko pri siaj pesonaj sukcesoj kaj, kun tia ambicio, ŝi deziras ankaŭ pliboniĝi, ja: ŝi vere posedas la pioniran spiriton. Ŝia amemo estas influata de ĉi tiu estmaniero, kiu estas per si mem egocentra kaj individuista. Pro la elstariĝo kiel ‘primadono’ ŝi povus malamikiĝi kun iu ulo, aŭ ulino. Ne facile estas por ŝi rezigni, eĉ parte, siajn pretendojn.

Dispozicioj:

Pro la viditaj karakterizoj, sed ĉefe pro ŝia iomete mistifika kaj nur ŝajna cedema sinteno, cele al akiro de admiro – kaj pro ŝia ekscesa kaj daŭra sinvalorigo antaŭ la aliaj, ŝi estas taŭga por profesia aktiveco kiel modelino aŭ por poluradaj kaj konturaj taskoj.

________________

Notoj:

(1)  Esperanta historio estas freŝdata, plivere dispecigita; historispurojn de la lasta jarcento oni povas trovi pleje en la eventoj de unuopaj Landoj, pere de la multnombraj esperantaj gazetoj (pasintaj kaj aktualaj), ene de la okazintaĵoj de unuopaj esperantaj multfakaj asocioj (fervojistaj, katolikaj, akademiaj, sciencaj, kaj de la instruaj Institucioj pri la lingvo internacia…): nome, ne ekzistas fakta historiografia studado, kongrua kaj unueca, pri la monda esperanta movado.

(2) komparo inter la tri larĝecoj: Larĝeco de literoj estas la grandeco de la intelekta komprenokapablo, Larĝa inter la literoj indikas la mezuron de la juĝo (kiu povas esti pli malpli malfermita al mondo), kaj fine la Larĝeco inter la vortoj esprimas la mezuron de la kapablo argumentadi kaj kritiki. Respektive ili estas en la skriboj de Julia montritaj : 5,   8,   4-5 = ekvilibra la komprenokapablo kun la kritikemo, sed malekvilibra la juĝo-objektiveco.

(3)  el la verko “Dimmi come firmi” [trad.: Diru al mi kiel vi subskribas] de Evi Crotti, Arnoldo Mondadori Eld., 2011, p. 46.

da delcampe p net

La supra bildo estas elprenita el:

http://www.delcampe.net/page/item/id,221193329,var,AKE-03-Esperanto-Julia-Isbrucker,language,E.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s