Home

da forbes p com FLAVR SAVR

Gen-tekniko: plibonigo de plantoj

Tecniche genetiche: miglioramento delle piante

el artikolo de    Sung Ho Cho   trovebla ĉe: http://www.eventoj.hu/steb/botaniko/genteknika-plantoplibonigo/plantoplibonigo.htm   (Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB – en la reto) kaj originale aperinta en la esperanta gazeto MONATO

eo bandiera  …… KONKLUDO DE LA AŬTORO:

Ĉu senriskaj?

Ne malmulte da homoj esprimas zorgon pri la eventualaj riskoj de la gentekniko al la medio kaj al nia sano, kiuj fakte estis la temo de vigla debato lastatempe. Do oni instalis specialajn komitatojn por studi la problemojn. Rilate la unuan, la esplora raporto el Britujo en 1993 konkludis, ke la transgenaj plantoj ne estas neakceptebla minaco al la medio. Britaj vidpunktoj pri la sanproblemo, tamen, estis iom restriktaj. Britoj ne donis licencon al Flavr Savr [la unua komercaĵo transgene produktita], freŝa aŭ prilaborita al keĉupo aŭ suko, ĉar ili ne estis tutcertaj pri la danĝereco kaŭzebla de la geno respondeca pri la antibiotiko “kanamicino”  [molekula formulo:  C18H36N4O11 ], kiu kune enkondukiĝas en transgenajn plantojn. Malgraŭ tio, la nuna situacio de la monda provizo de manĝaĵoj postulas la praktikadon de la gentekniko en agrikulturo. La tuta loĝantaro sur la terglobo bezonos trioble pli grandan kvanton da manĝaĵoj ol nun ene de 40 jaroj. La neceso plialtigi kaj kvaliton kaj kvanton de rikoltaĵoj estas evidenta, kaj la problemo ne povos esti solvita nur laŭ la kutimaj agronomiaj manieroj.

La supra verko estas originala versio de la artikolo aperinta en Monato.

  it_IT BANDIERA      TRADUZIONE DELLA CONCLUSIONE DELL’AUTORE

dall’ articolo “Tecniche genetiche: miglioramento delle piante” di    Sung Ho Cho ,  consultabile su: http://www.eventoj.hu/steb/botaniko/genteknika-plantoplibonigo/plantoplibonigo.htm   (Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB – trad: Biblioteca in Esperanto della Scienza e della Tecnica) e apparso originalmente sulla rivista MONATO (trad: Mese)

Senza rischi?

Non poche persone esprimono attenzione per gli eventuali rischi delle tecniche genetiche nei confronti dell’ambiente e della nostra salute; esse infatti, ultimamente, sono l’argomento di un vivace dibattito. Quindi si sono attivati dei comitati speciali per studiare i problemi. Riguardo al primo, la relazione esplorativa dalla Gran Bretagna nel 1993 ha concluso che le piante transgeniche non sono una minaccia all’ambiente inaccettabile. I punti di vista britannici sul problema della salute, tuttavia, sono stati un po’ restrittivi. Gli inglesi non hanno dato il permesso al (pomodoro) Flavr Savr [il primo prodotto transgenico commercializzato], fresco o elaborato con il  ketchup o il sugo, poiché non erano del tutto certi sulla pericolosità possibile del gene corrispettivo-responsabile dell’antibiotico “canamicina” [formula molecolare: C18H36N4O11 ] che, congiuntamente, viene introdotto nelle piante transgeniche. Nonostante questo, l’attuale situazione della provvista mondiale del cibo esige la pratica della tecnicha genetica in agricoltura. Tutti gli abitanti della Terra avranno la necessità del triplo della quantità di cibo nei prossimi 40 anni. La necessità di elevare la qualità e la quantità dei raccolti è evidente e il problema non potrà essere risolto soltanto con le solite modalità agrarie.

estratto dalla versione originale dell’articolo in esperanto apparso sulla rivista “Monato”.


MONATO-koverto

unu el la kovertoj de la gazeto “Monato”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s