Home

La lingua tasmaniana … un linguaggio perduto …

e

Palawa kani   o   Parlevar … una sorta di esperanto delle lingue Tasmaniane.

eo bandiera

Nuntempe, kelkaj miloj da personoj estas posteuloj de la aŭstraliaj pra-loĝantoj: tamen, temas pri idoj de farmistoj kaj aborigenaj virinoj (forkaptitaj aŭ aĉetitaj de koloniistoj) kiuj do ne povis gardi la praloĝantan kulturon. Pro tia kialo, la tasmania lingvaĵo perdiĝis. La praloĝanta komunumo Palawa, tamen sin montris tre aktiva por klopodi  rebonigi la antikvajn aborigenajn tradiciojn. Inter ĉi tiuj streĉoj, estas ankaŭ la provo rekonstrui kaj re-enkonduki la tasmanian linvaĵon surbaze de registradoj kaj de skribaĵoj laŭ tiu lingvo: la rezulto estas speco de esperanto de la tasmania lingvaĵaro nomita Palawa kani,  alidirite  Parlevar.

Per la esprimo “tasmaniaj idiomoj” oni indikas do lingvaron parolitan iam en la aŭstralia insulo Tasmanio, kaj nun estingitan.

La malabundo da informoj ne permesis ĝis nun difini eventualajn parencecojn kun aliaj lingvaĵoj, kvankam oni hipotezas ian similecon al aliaj parolitaj lingvoj de la aŭstraliaj pra-loĝantoj, precipe pro supozitaj fonologiaj similecoj. La nuraj voĉaj atestoj pri la tasmaniaj lingvoj estas prezentataj per registradoj – surcilintrigitaj je fonografo – de kelkaj kanzonoj kantataj de Fanny Cochrane Smith, kiu ŝajnas esti la reale lasta parolintino de la tasmania lingvo; ŝi mortis en 1905. Bonvolu vidi registraĵon, plej sube, en youtube (https://www.youtube.com/watch?v=C0KA1AjwIS4)


260px-Truganini_and_last_4_tasmanian_aborigines

(bildo el:  https://it.wikipedia.org/wiki/Aborigeni_della_Tasmania

dekstre sidanta estas Truganini)


it_IT BANDIERA

Attualmente, alcune migliaia di persone sono discendenti di aborigeni australiani: tuttavia, si tratta di discendenti di coloni e donne aborigene (rapite o comprate da colonizzatori), che pertanto non hanno generalmente mantenuto la cultura aborigena. Per questo motivo, la lingua tasmaniana è andata perduta. La comunità aborigena Palawa, tuttavia si è rivelata molto attiva nel tentativo di restaurare le antiche tradizioni aborigene. Fra questi sforzi, vi è anche il tentativo di ricorstruire e reintrodurre la lingua tasmaniana in base alle registrazioni o agli scritti in questa lingua: il risultato è una sorta di esperanto di lingue tasmaniane chiamato Palawa kani, altrimenti detto  Parlevar.

Con l’espressione lingue tasmaniane si designa dunque una serie di idiomi parlati un tempo nell’isola australiana della Tasmania e ora estinti .
La scarsità di informazioni non ha sinora permesso di stabilire eventuali parentele con altre lingue, sebbene sia stata ipotizzata una certa affinità con altre parlate degli aborigeni australiani, soprattutto per via di presunte somiglianze fonologiche. Le sole testimonianze sonore delle lingue tasmaniane sono rappresentate da registrazioni su cilindro fonografico di alcune canzoni cantate da Fanny Cochrane Smith, che sembra essere l’ultima vera parlante la lingua tasmaniana; è morta nel 1905. Vedere sotto una registrazione, da youtube.


voĉa atesto / una testimonianza vocale

kun Fanny Cochrane Smith:

moderna rok-kanzono

en ĝi oni citas Truganini-n (kaj Namatjira-n: Albert Namatjira – 28 July 1902 – 8 August 1959 – estas unu el pioniroj de la indiĝena australia arto de la nuntempaj indiĝenoj). Vidu la suban videon.

in essa si cita Truganini (e Namatjira: Albert Namatjira – 28 July 1902 – 8 August 1959 – è un pioniere dell’arte australiana degli indigeni contemporanei) vedere sotto il video.

F I N O  /  F I N E

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s