Home

Mi vin prezentas alian Esperanto-pioniron, Jakobo (it. Giacomo) Bianchini, pastro, pri kies skribaĵo je 1910 mi plenumis analizon. La skribaĵo estas fundpaĝe.

Postskribo –     Eblas, ke la evidentigata personeco pri li enhavu rilatojn malmulte konatajn aŭ neniam konsideritajn. Mi rimarkigas, ke kunnaskiteco kaj akiriteco miskiĝas tute dinamike en ĉiu ajn persono, kaj ke en la sintezan grafikaĵon kunfluas multnombraj el la ingrediencoj kiuj apartenas al la individua komplekseco, psika sed ankaŭ somata. Tial, mi opinias taŭge antaŭprecizigi – same kiel asertis famaj grafologistoj (Galeazzi, Palaferri kaj Giacometti) (*) – ke “La operacia kriterio de grafologo estas dedukta, ĝi procedas de esploro de la strukturitaj individuaj dinamismoj por alveni, sekve, al determinado de la eblaj manifestiĝoj laŭ pluraj instigo-situacioj. Respondo aŭ reakcio […] estas gvidataj de la baza individua konstitucio. […] Ĉar neniu persono reagas precize kiel alia okaze de sama instigad- kaŭzo […], la reagoplureco pravigas la neceson ekzameni antaŭ ĉio la korpan strukturon (la somaton) de homo.”

_______________________________________________

(skriboanalizado laŭ la metodo de Girolamo Moretti)

Grafologia slipo:

 • skribaĵdato: 1910
 • persono: Giacomo Bianchini
 • aĝo: 35 jaroj
 • fako: pastreco
 • nacieco: itala, el Friuli-regiono
 • mi ne havas informojn pri lia eventuala liveco

 

Esencaj grafologiaj indikiloj ĉeestantaj en la skribo:

Literlarĝeco 3-4 / interliteraj larĝecoj 5-6 / Larĝa inter la vortoj 4-5 / angulforma 7 / Anguloj je tipo B 7 / Rigidaj stangoj 7 / Metodaj malegalecoj 7 / Dekstren-klina 6 / Artritforma 6 / Ekskuiĝa premo (=markita dua-maniere) en kunteksto de alta subtileco / ligita inter la literoj 5 / malkunligita (interlitere) 5 / Apartaj signoj: kaŝema kaj subjektiveca (vortfine) ĉirkaŭ 3 dekonoj / liter-altecoj, supozebl,e mezgradaj / la paperfolio havas liniojn.

_______________________________________________

 

GIACOMO BIANCHINI

(12 marto 1875 – 12 januaro 1954)

PSIKA PORTRETO

Giacomo Bianchini karakteriziĝas kiel hiper-emociema kaj hiper-aktiveca, kaj ĝuste pro tioj li ne sukcesas sin liberigi de siaj internaj nervozecoj, de sia ekscitiĝemo, kiuj instigas lin agadi kaj klopodi. Tia agitiĝo, tre verŝajne, dependas de lia temperamenta naturinklino, plejofte influata de rezistemo kaj sin ĵetemo.

Facile malsaniĝanta jam 35-jaraĝe (li verkis la leteron en 1910, tion oni deduktas el la teksto – vidu la noton) (**), lia somato (evidentigita de la skribo) ne permesus al li tiom multe fari, tamen… kiel cetere ŝajnas atesti liaj homaranaj agadoj, li estas tiom persistema kaj obstina, tre dezirema sukcesi, kaj do li utiligadas siajn fortojn, vere ĉiujn, por atingi siajn celojn. Mi diris “obstina”, sed li estas ankaŭ impresiĝema, emocie ĉiam partoprenanta, eĉ kun emociaj skuegoj (ektimegoj), rilate al la alfrontontaj situacioj kaj travivaĵoj. Ne facile li retiriĝas el tioj, kaj ne ĉiam liaj elektoj – emocie kondiĉitaj – estas facilaj aŭ adekvataj, sed li emas ilin plenumi, per impeta sento.

Nur 35-jara, do, li jam skribadis kiel maljunulo: lia movgesto (grafika) aspektas turmentita, senpaca, malfacilproceda, travivita.

Kelkfoje li sintenas al viktimeco, ĉar, pro sia fiereco kaj obstineco, li taksas sin miskomprenata, ne sufiĉe ŝatata kompare kun siaj ĉiutagaj, kaj mi difinus konstantajn kaj paciencajn, streĉadoj.

Lia sinteno daŭre lin forkonsumadis, mense, kaj ne permesis al li batalpaŭzon; li klopodis tion mildigi aŭ pli bone elteni, sed ne ĉiam taŭge aŭ efike. Senpera, reagema, timema, kelkfoje eĉ entrudiĝema pro la fona agresemo, li scipovis en apartaj situacioj ‘buliĝi kiel erinaco’, ĉirkaŭante sin per mistera haloo. Li tiel estis kontenta, ĉar tiamaniere li protektis sian grandan sensivecon el alies surfacaj juĝoj.

Don Bianchini estas elnombrinda inter la esperantaj pioniroj ĉar, dum tiama komenca malluma epoko de la Esperanto-historio, kiam la lingvo estis objekto de moko (tion li mem skribis en sia letero), li kuraĝe riskis sian publikan reputacion; krome, per sia senlaca agado, li ege kontribuis al enradikiĝo de la internacia lingvo en Italion, unue en la eklezian medion, sed ne nur.

Sed la homaj kialoj, kiuj lokas lin estiminde inter la tutmondaj esperantaj pioniroj, povas esti tiel resumataj:

 1. Lia ega deziremo agadi, malgraŭ siaj fragilecoj: sia nelacigebla heroeco
 2. Liaj akiritaj rezultoj
 3. La elĉerpiĝo por sukcesi kaj antaŭen irigi siajn elektojn, foje kontesteblajn aŭ kritikeblajn
 4. Lia konkreteca vivo-vidpunkto, sen tro da spekulativado, kiu gajnigis al li certe rezultojn
 5. Pro la orginalaj liaj solvoj antaŭ malfacilaĵoj (tio, verŝajne, povus esti de li lernita heredaĵo el sia infana familia travivado, ĉar ja li estis la unua inter 12 gefiloj de kampara familio tre malriĉa)

La movantoj de lia agado estis lia fiero, kelkfoje mem-incitita, kaj lia granda konscio pri sia digno. Li emis (estis lia rajto kompreneble) ne riveli siajn malfortecojn; li almetis misteran velon sur ili, ne dirante precize ĉion, sed li ne estis mensogemulo, ĉar lia reagemo estis tute spontana kaj natura. Samkiel la helpitoj, li memtravivadis iliajn suferojn, dolorojn kaj malfortajn punktojn, kiel li estus ili. Do, ankaŭ de ĉi tioj, pro lia hiper-sensiveco, hiper-emocieco kaj hiper-impresiĝemo, devenas lia interna turmento, malmulte solvebla.

___________

(*) Che cos’è la Grafologia – Applicazioni – Vol. 2° – Sansoni Ed.

(**) Mi rimarkigas, ke en la teksto li forgesas meti la daton kaj sian subskribon (kvankam la letero estas adresata al Monsinjoro). Tio elmontras la staton de lia emfazo kaj ekscitiĝo, sed ankaŭ lian kapablon sin forgesi kaj lian sindediĉo-povon (al la idealoj).

 

Por la biografiaj notoj bonvolu viziti la retpaĝon:

https://eo.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Bianchini

_______________________________________________

paĝoj 2 kaj 3 de letero verkita en 1910

la tria kaj lasta paĝo de la sama letero – bonvolu noti la mankon de lia subskribo

OOOOOOOOOOOO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s