Home

GRAN BRETAGNA

Nomi di Paesi e codici distintivi

eo bandiera

Premiso

En la Esperanta lingvo tute ne ekzistas 4 Latinaj literoj:

q

w

x

y

kiuj ofte troviĝas en la tiel diritaj Propraj Nomoj (de personoj, lokoj, riveroj, urboj, nacioj, insuloj k.s.). Evidentigante, ke propra persona nomo (familia kaj bapta) estas apartenaĵo de ĉiu individuo, kiu do rajtas ĝin traduki aŭ ĝin ne-traduki,  la  organizo Akademio de Esperanto (ADE) [komparebla kun la itala Accademia della Crusca] konsilas prononci jene tiujn literojn, kiam ili aperas en la originala skribo de nomo:

 • q  kiel k; kaj qu kiel kv
 • w kiel v en nomoj de Germana aŭ Pola deveno; ankaŭ de Nederlanda deveno
 • w kiel la w de la Internacia Fonetika Alfabeto, por ĉiuj aliaj lingvoj
 • x  kiel ks.
 • y  kiel j, se antaŭ aŭ post vokalo
 • y  kiel i en aliaj okazoj.

 

En nuna artikolo mi proponas al vi ampleksan liston da propraj gegrafiaj nomoj, startante de la tutmondaj aŭtomobilaj kaj ŝtataj ISO-kodoj. Kion diris Zamenhof pri la temo? En la esenca gramatiko de esperanto (LA FUNDAMENTO) pretigita de li por la sam-epokuloj kaj la poste-uloj li skribis, ke “La tiel nomataj vortoj ‘ fremdaj’, t.e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esperanto sen ŝanĝo, ricevante nur la ortografion de tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj vortoj de unu radiko estas pIi bone uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan kaj la ceterajn formi el tiu ĉi lasta laŭ la reguloj de la lingvo Esperanto.” La montrotaj geografiaj Propraj Nomoj estas jam sufiĉe utiligataj en Esperantujo kaj interesaj laŭ la lingva vidpunkto. Ankaŭ en Esperanto, la propraj nomoj komenciĝas per majuskla litero. Bonan studadon!

– Aŭtomobilaj sigloj:

Vi povos konstati, ke la aŭtomobilaj sigloj evidentigas la disvolviĝon de la naciaj politikaj landlimoj. Kelkfoje, ili akceptas lokajn bezonojn. Ekzemple, ekzistas aŭtomobila siglo por la Malta Kvalira Ordeno (SMOM), multaj el la anglaj posedaĵoj havas siajn siglojn (GBJ, GBM, GBA, GBG, GBZ k.t.p.), kaj, alia ekzemplo, la tri insuloj de Maniko-kanalo (anglaj), havas 3 aŭtomobilajn aŭtonomajn siglojn, kiel same la Man-insulo (brita). Multaj sigloj ne estas oficialaj, kaj ankaŭ kelkaj apartiĝaj realaĵoj havas sian propran aŭtomobilan siglon (inter ili SRD pri Sardinio, itala insula regiono).

ISO-kodoj:
La kodoj donitaj al nacioj fare de ISO (Internacia Standarta Organizo) povas esti je du kaj (aŭ) tri literoj.

_________________

Nomi di Paesi e sigle e… codici automobilistici e ISO

it_IT BANDIERA

Premessa

In Esperanto non esistono del tutto 4 lettere Latine:

q

w

x

y

che spesso si trovano nei cosiddetti Nomi Propri (di persone, luoghi, fiumi, città, nazioni, isole e simili). Evidenziando che il proprio nome personale (di famiglia o di battesimo) è appartenenza a ciascun individuo, il quale dunque ha diritto di tradurlo o non tradurlo, l’Accademia dell’Esperanto [una sorta di Accademia della Crusca] consiglia di pronunciare come segue quelle lettere, quando esse si trovano nella scrittura originale di un nome:

 • q come k; e qu come kv
 • w come v nei nomi de derivazione Tedesca o Polacca; anche di provenienza Olandese
 • w come la w dell’Alfabeto Fonetico Internazionale, per tutte le altre lingue
 • x come ks
 • y come j, se prima o dopo di vocale
 • y come i negli altri casi.

 

Nel presente articolo vi propongo un’ampia lista di nomi propri geografici, partendo dai codici di nazioni e automobilistici di tutto il mondo. Cosa ha detto Zamenhof sull’argomento? Nella grammatica essenziale dell’esperanto (IL FONDAMENTO) da lui approntato per i contemporanei ed i posteri, egli ha scritto che “Le cosiddette parole ‘straniere’, cioè quelle che la maggior parte delle lingue ha preso da una (sola) fonte, sono usate nella lingua Esperanto senza variazione, accogliendo solo l’ortografia di questa lingua; ma tra le diverse parole [tratte] da un’unica radice, è meglio usare senza cambiarla solo la parola fondamentale e le altre formarle da quest’ultima secondo le regole della lingua Esperanto.”  I nomi propri geografici che sto per mostrare sono già abbastanza utilizzati nella comunità degli Esperantisti ed interessanti dal punto di vista linguistico. Anche in Esperanto, i nomi propri iniziano con la lettera maiuscola. Buon studio!

–  Le sigle automobilistiche:

Potete constatare che le sigle automobilistiche evidenziano l’andamento dei confini politici delle nazioni. Alcune volte accolgono esigenze anche locali. Ad esempio, esiste una sigla automobilistica per l’ordine di Malta (SMOM), molti dei possedimenti inglesi hanno delle sigle proprie (GBJ, GBM, GBA, GBG, GBZ ecc.), e, altro esempio, le tre isole del Canale (inglesi, Canale della Manica), hanno 3 sigle automobilistiche autonome, come anche l’isola di Man (britannica). Molte sigle non sono ufficiali, anche alcune realtà separatiste hanno una propria sigla automobilistica (tra cui SRD per la Sardegna, isola italiana).

– Codice ISO:

I codici assegnati alle nazioni dall’orgnanismo internazionale degli standard si chiamano ISO. Vi è un codice a due lettere ed uno a tre.

POLONIA vecchia e nuova targa

(malnova kaj nova: Pollando / Polonia)

 

tutmondaj aŭtomobilaj kaj ISO-kodoj

codici automobilistici ed ISO del mondo

 • escepte de eraroj kaj forgesoj
 • salvo errori e omissioni

 

Nazione / Nacio
Sigla auto / aŭtkodo
Codice ISO Nacio – en Esperanto
Aden (vedi Yemen) ADN Adeno (vidu Jemeno)
Afghanistan AFG AF / AFG Afganio
Albania AR AL / ALB Albanio
Alderney (isole del Canale o Normanne, GB) GBA Aldernejo (Insuloj de Manik-kanalo aŭ Normanaj, GB)
Algeria DZ DZ / DZA Alĝerio
Altovolta o Volta o Burkina Faso RHV BF / BFA franca Supra Volto, nun Burkino (afrika)
Andorra AND AD / AND Andoro
Angola AN AO / AGO Angolo
Antartico: Dipendenze australiane AQ / ATA Antarkto:  aŭstraliaj aneksaĵoj
Antartico: Dipendenze britanniche AQ / ATA Antarkto:  britaj aneksaĵoj
Antartico: Dipendenze francesi AQ / ATA Antarkto:  francaj aneksaĵoj
Antartico: Dipendenze neozelandesi AQ / ATA Antarkto:  nov-zelandaj  aneksaĵoj
Antartico: Dipendenze norvegesi AQ / ATA Antarkto:  norvegaj aneksaĵoj
Antartico: Dipendenze statunitensi AQ / ATA Antarkto:  usonaj aneksaĵoj
Antartico: Dipendenze sudafricane AQ / ATA Antarkto:  sud-afrikaj aneksaĵoj
Antigua e Barbuda AG AG / ATG Antigvo kaj Barbudo
Antille Britanniche BDS BB / BRB Britaj Antiloj
Antille Olandesi NA AN / ANT Nederlandaj Antiloj
Arabia meridionale (Protettorato dell) Sud-Arabio (Protektorato je)
Arabia Meridionale (Repubblica della) Sud-Arabio    (Respubliko je)
Arabia Saudita SA SA / SAU Saudi-Arabio
Argentina RA AR / ARG Argentino
Armenia ARM AM / ARM Armenio
Artico: Dipendenze canadesi Norda poluscirklo: kanadaj aneksaĵoj
Artico: Dipendenze norvegesi Norda poluscirklo: norvegaj aneksaĵoj
Artico: Dipendenze sovietiche Norda poluscirklo: sovetiaj aneksaĵoj
Australia AUS AU / AUS Aŭstralio
Austria A AT / AUT Aŭstrio
Azerbaijan AZ AZ / AZE Azerbajĝano
Bahama BS BS / BHS Bahamoj
Bahrein BRN BH / BHR Bahrein
Bangladesh BD BD / BGD Bangladeŝo
Barbados (Antille Britanniche, Cayman) BDS BB / BRB Barbadoso (Britaj Antiloj, Kajmano)
Basutoland (Sudafrica Britannico) Basutoland-Brita Kronkolumnio (sudafrika)
Beciuania (Sud Africa Britannico) Beciuania (kiel supre ?!)
Belgio B BE / BEL Belgujo
Belize (Honduras Britannico) BH BZ / BLZ Belizo (Brita Honduro)
Benin RPB BJ / BEN Benino
Bermude (isole) BM BM / BMU Bermudoj (insularo)
Bhutan BHT BT / BTN Butano
Bielorussia (Belarus) BI BY / BLR Belorusio, Blankrusio
Birmania (vedi Myanmar) BUR MM / MMR Birmo (vidu Mjanmao)
Bolivia BOL BO / BOL Bolivio
Bophuthatswana Bophuthatswana (tswana estas sud-afrika etnio)
Borneo CNB Borneo
Bosnia Erzegovina BiH BA / BIH Boznujo kaj Hercegovino
Botswana RB BW / BWA Botsvano (Respubliko)
Brasile BR BR / BRA Brazilo
Brunei BRU BN / BRN Brunejo (=Negara Brunei Darussalam)
Bulgaria BG BG / BGR Bulgarujo
Burkina Faso (vedi Altovolta) BF BF / BFA Burkino (vidu Altovolta = franca Supra Volto)
Burundi (Ruanda Urundi) BU BI / BDI Burundo (Ruanda-Urundi)
Cambogia K KH / KHM Kamboĝo, Kampuĉio, Kampuĉeo
Camerun CAM CM / CMR Kamerunio
Canada (Canadà) CDN CA / CAN Kanado
Capo Verde (isole) CV CV / CPV Kabo-Verda (insularo)
Caroline (isole, Micronesia) FSM FM / FSM Caroline (Mikronezio-insularo)
Cayman (isole) BDS BB / BRB Kajmano (insularo)
Ceca (Repubblica) CZ CZ / CZE Ĉeĥa Respubliko
Cecoslovacchia CS CZ / CZE Ĉeĥoslovakio
Centroafricana Repubblica RCA CF / CAF Afrikcentra Respubliko
Ciad (Tchad) TCH TD / TCD Ĉadio, Ĉadlando
Cile RCH CL / CHL Ĉilio
Cina Rep. Popolare CN CN / CHN Ĉinia Popola Respubliko
Cipro CY CY / CYP Kipro, Cipro
Ciskei Ciskejo
Città del Vaticano V Vatikana Urbo
Cocos (isole), dell’Australia AUS CC / CCK Kokosinsuloj Aŭstraliaj
Colombia CO CO / COL Kolombio
Comore (isole) COM KM / COM Komora insularo
Congo Brazzaville (Rep. Pop.) RCB Kongo Brazavila (Popola Respubliko)
Congo Kinshasa (Leopoldville, Belga, Rep. Dem.) CD CG / COG Kongo Kinŝasa (Demokratia Respubliko, eksa Belga Kolonio)
Cook (isole) NZ CK / COK Kukinsuloj (insularo Cook)
Corea (Rep. Popolare di), Nord DVRK KP / PRK Nord-Koreio (Popola Respubliko)
Corea (Repubblica di), Sud ROK KR / KOR Sud-Koreio (Respubliko)
Costa d’Avorio CI CI / CIV Eburio, Ebura Bordo
Costa Rica CR CR / CRC Kosta-Riko
Croazia HR HR / HRV Kroatio, Kroatujo
Cuba C CU / CUB Kubo
Dahomey (Benin) DY BJ / BEN Dahomejo (Benino)
Danimarca DK DK / DNK Danlando, Danio
Domenicana Repubblica DOM DO / DOM Dominika Respubliko (en la Kariba Maro)
Ecuador EC EC / ECU Ekvadoro (malofte ankaŭ Ekŭadoro)
Egitto o R.A.U. ET EG / EGY Egiptio
El Salvador ES SV / SLV Salvadoro
Emirati Arabi Uniti (Costa dei pirati, Trucial sta UAE AE / ARE Arabaj Unuiĝintaj Emirlandoj
Eritrea ER ER / ERI Eritreo
Estonia EST EE / EST Estonio
Etiopia ETH ET / ETH Etiopio
Faer Oer (Isole) FO FO / FRO Feroaj insuloj
Falkland o Malvine (isole, Gran Bretagna) FLK FK / FLK Falklandaj insuloj aŭ Malvinoj (britaj)
Figi o Viti (isole) FJI FJ / FJI Fiĝiaj insuloj
Filippine RP PH / PHL Filipinoj
Finlandia FIN FI / FIN Finlando, Finnujo, Suomio
Francia F FR / FRA Francio, Francujo
Gabon G GA / GAB Gabono
Gambia WAG GM / GMB Gambilando, Gambia Respubliko
Gaza (Territorio di) PN Gazao, Gazo (Gaza Teritorio)
Georgia GE GE / GEO Kartvelio, Kartvelujo (kaŭkazia ŝtato)
Georgia GA US / GA Georgio (usona ŝtato)
Germania Rep. Democratica DDR Demokrata Respubliko Germanio
Germania Rep. Federale D DE / DEU Federacia Respubliko Germanio (simple: Germanio)
Ghana GH GH / GHA Ganao
Giamaica JA JM / JAM Jamaiko
Giappone J JP / JPN Japanio, Japanujo
Gibilterra (Gran Bretagna) GBZ GI / GIB Ĝibraltaro GB (brita)
Gibuti DJI DJ / DJI Ĝibutio  (orient-afrika Respubliko)
Giordania HKJ JO / JOR Jordanio
Gran Bratagna ed Iranda del nord GB GB / GBR Britio kaj Nord-Irlando
Grecia GR GR / GRC Grekio, Grekujo, Greklando
Groenlandia (Danimarca) GRL GL / GRL Groenlando (Danlando, Danio)
Guadalupa GP Gvadalupo
Guam (isola), USA GM GU / GUM Gvamo (insulo), USA
Guatemala GCA GP / GLP Gvatemalio, Gvatemalo
Guernsey (Isole del Canale o Normanne, GB) GBG Gvernsejo (Insuloj de Maniko-kanalo aŭ  Normanaj, GB)
Guinea RG GN / GIN Gvineo
Guinea Bissau (G. Portoghese) GNB GW / GNB Gvineo Bisaŭa (G. Portugala)
Guinea Equatoriale (G. Spagnola) GQ GN / GIN Gvineo Ekvatora (G. Hispana)
Guyana Britannica GUY GY / GUY Brita Gujano
Guyana Francese F Franca Gujano
Haiti RH HT / HTI Haitio
Honduras HO HN / HND Honduraso
Hong Kong HK HK / HKG Honkongo Hongkongo
Ifni MA Ifni
India IND IN / IND Barato, Hindio, Hindujo
India Britannica BI Brita Hindio, Brita Hindujo
Indonesia RI ID / IDN Indonezio
Iran IR IR / IRN Irano
Iraq IRQ IQ / IRQ Irako
Irlanda IRL IE / IRL Irlando
Islanda IS IS / ISL Islando
Israele IL IL / ISR Israelo
Italia I IT / ITA Italio, Italujo
Jersey (isole del Canale o Normanne, GB) GBJ JE / JEY Ĵersejo (Maniko-insuloj aŭ  Normanaj, GB)
Jugoslavia YU Jugoslavio
Kazakistan KAZ KZ / KAZ Kazaĥio
Kenia EAK KE / KEN Kenjo
Kiribati o Tuvalu (isole Gilbert e Ellice) KIR KI / KIR Kiribato  Tuvalo (Gilbertaj insuloj kaj  Ellice)
Kiribati, Christmas (isole) KIR KI / KIR Kiribato, Kristnaskinsulo (insuloj)
Kossovo RKS Kosovo
Kuwait KWT KW / KWT Kuvajto
Kyrgyzstan KS KG / KGZ Kirgizujo Kirgizio
La Reunion (isole, della Francia) F La Reunio (francaj insuloj)
Laos LAO LA / LAO Laoso
Lesotho LS LS / LSO Lesota Reĝlando
Lettonia LV LV / LVA Latvio, Latvujo
Libano RL LB / LBN Libano
Liberia LB LR / LBR Liberio
Libia LAR LY / LBY Libio
Liechtenstein FL LI / LIE Liĥtenŝtejno
Lituania LT LT / LTU Litovio, Litovujo
Lussemburgo L LU / LUX Luksemburgio
Macao MAC Makao (ankaŭ literumis: Macao)
Macedonia MK MK / MKD Makedonio
Macquaire (isole, dell’Australia) AUS Makvora Insulo (aŭstralia)
Madagascar RM MG / MDG Madagaskaro, Malagasio, Malagasujo
Malawi MW MW / MWI Malavio
Malaysia (Singapore, Saransk e Sabah) MAL MY / MYS Malajzio (Singapuro, Saransk kaj Sabaho)
Maldive MV MV / MDV Maldivoj
Mali RMM ML / MLI Malio
Malta, Comino e Gozo M MT / MLT Malto, Komino (?!) kaj Gozo
Man (isola, Gran Bretagna) GBM IM / IMN Man-insulo (brita)
Marcus (isola, Giappone) J Markus-insulo (?!) (japana insulo)
Marianne settentrionali (isole, degli USA) USA Nord-Marianoj (usonaj insuloj)
Marocco MA MA / MAR Maroko
Marshall (isole) MH MH / MHL Marshall-insuloj
Mauritania RIM MR / MRT Maŭritanio (plennome: Maŭritana Islama Respubliko)
Maurizio (isole) MS MU / MUS Maŭrico (insularo)
Mayotte (isola, Francia) Majoto (insulo, franca)
Messico MEX MX / MEX Meksikio
Midway (isole) Midvejinsuloj
Moldavia (Moldova) MD MD / MDA Moldavio, Moldavujo
Monaco MC MC / MCO princolando Monako
Mongolia (Repubblica Popolare) MGL MN / MNG Mongolio (Popola Respubliko)
Montenegro MN ME / MNE Montenegro
Montenegro MNE Montenegro
Mozambico MOC MZ / MOZ Mozambiko
Myanmar (Birmania) BUR MM / MMR Mjanmao (= Birmo)
Namibia (Africa del sud-ovest) NAM NA / NAM Namibio (Sud-Okcidenta Afriko)
Nauru (isole) NAU Naŭro-Insuloj
Nepal NEP NP / NPL Nepalo
Nicaragua NIC NI / NIC Nikaragvo (malofte: Nikaragŭo)
Niger RN NE / NER Niĝerlando
Nigeria WAN NG / NGA Niĝerlando
Niue e Savage (isole) Niuo kaj Sovaĝa insulo (insuloj, novzelandaj)
Norfolk (isole, Australia) AUS Norfolkinsulo (insuloj, Aŭstralio)
Norvegia N NO / NOR Norvegio
Nuova Caledonia (isole, Francia) F NC / NCL Nov-Kaledonio (francaj insuloj)
Nuova Guinea Olandese (Irian Occidentale) NGN Nederlanda Nov-Gvineo (eksa Okcidenta Irian)
Nuova Zelanda NZ NZ / NZL Novzelando
Nyasaland Njasalando (?!)
Olanda o Paesi bassi NL NL / NLD Nederlando
Oman OM OM / OMN Omanio (sultanlando de Omano), Omanujo, Omanlando
Ordine dei Cavalieri di Malta SMOM Malta Kavalira Ordeno
Pakistan PK PK / PAK Pakistano (oficiale: la Islama Respubliko de Pakistano)
Palau PAL PW / PLW Palaŭo (oficiale: Respubliko de Palaŭo)
Palestina (Territori palestinesi) PN Palestino
Panama PA PA / PAN Panamio
Panama zona del canale USA Panama kanalregiono
Papua Nuova Guinea PNG PG / PNG Papuo-NovGvineo
Papua Nuova Guinea (Papuasia) PNG PG / PNG Papuo-NovGvineo (Papuazio)
Paraguay PY PY / PRY Paragvajo
Pasqua (isola, Cile) RCH Paskinsulo (Ĉilia)
Perù PE PE / PER Peruo
Pitcairn (Gran Bretagna) GB PN / PCN Pitkarna insularo (brita)
Polinesia (isole, Francia) F PF / PYF Polinezio
Polonia PL PL / POL Pol-lando, Polujo
Portogallo P PT / PRT Portugalio, Portugalujo
Puerto Rico PR PR / PRI Portoriko Porto-Riko
Qatar Q QA / QAT Kataro
Romania RO RO / ROU Rumanio aŭ Rumanujo
Ruanda RWA RW / RWA Ruando
Russia RUS RU / RUS Rusio, Rusujo
Russia Unione Sovietica SU Sovetunio
Ryukyu (isole, Giappone) J Rjukju-insularo en Japanio (simple: Rjukjuo)
Sahara meridionale Sud-Saharo (subtropika Granda Dezerto)
Sahara settentrionale Nord-Saharo (subtropika Granda Dezerto)
Sahara spagnolo ME Hispania Saharo
Saint Pierre et Miquelon (isole, Francia) F PM / SPM Insuloj de Sankta-Piero kaj Mikelono (francaj)
Salomone (isole) SLB SB / SLB Salomon-Insuloj
Samoa americane (isole, USA) USA AS / ASM Usona Samoa Insularo ( Orienta Samoo)
Samoa occidentali (isole) WS WS / WSM Samoo Okcidenta Samoo
San Marino RSM SM / SMR San-Marino, Sanmarino
Sant’Elena (isola, Gran Bretagna) SH / SHN Sankta Heleno-Insulo (brita)
Sao Tomè e Principe (isole) STP ST / STP Sao-Tomeo kaj Principeo (insularo)
Seicelle (isole) SY SC / SYC Sejŝeloj (insularo)
Senegal SN SN / SEN Senegalio
Serbia SRB RS / SRB Serbio, Serbujo
Serbia e Montenegro eksa Serbio kaj Montenegro [ne plu]
Serbia Montenegro SCG RS / SRB eksa Serbio-Montenegro
Sierra Leone WAL SL / SLE Siera-Leono (Respubliko)
Sikkim (India) IND Sikimo (Barato)
Singapore SGP SG / SGP Singapuro
Siria SYR SY / SYR Sirio
Slovacchia SK SK / SVK Slovakio, Slovakujo
Slovenia SLO SI / SVN Slovenio
Somalia SO SO / SOM Somalio
Somalia francese CFS Somalio Somalujo
Spagna E ES / ESP Hispanio, Hispanujo
Sri Lanka (Ceylon) CL LK / LKA Srilanko (la lando nomiĝis Cejlono)
St Kitts e Nevis (Saint Cristopher e Nevis) SCN KN / KNA Sankta-Kito kaj Neviso (Sankta Kristoforo kaj Neviso, iam Sankta Kristofo kaj Neviso)
Stati Uniti d’America USA US / USA Usono (oficiale: la Unuiĝintaj Ŝtatoj de Ameriko, norda Ameriko)
Sudafricana Repubblica ZA Sud-Afrika Respubliko
Sudan SUD SD / SDN Sudan-lando
Suriname (Guyana Olandese) SME Surinamo (eksa Nederlanda Gujano)
Svezia S SE / SWE Svedujo, Svedio, Svedlando
Svizzera CH CH / CHE Svislando, Svisujo, Svisio
Swaziland – Sudafrica britannico – Ngwana SD SZ / SWZ Svazilando Svaziio Svaziujo – Brita Sud-Afriko – kelkfoje nomita Ngwana
Tagikistan (Tadjikistan) TJ TJ / TJK Taĝikio, ankaŭ nomata Taĝikujo kaj Taĝikistano
Taiwan o Formosa RC TW / TWN Tajvano Formozo (nomo donita de la portugaloj), oficiale Republic of China Taiwan (ROC), La Respubliko de Ĉinio
Tanganica EAZ Tanganjiko (lako)
Tanzania EAT TZ / TZA Tanzanio
Thailandia T TH / THA Tajlando Tajujo
Timor est (isola) TL TL / TLS Timoro Orienta (insulo)
Togo TG TG / TGO Togolando, Togo
Tonga o Isole degli Amici TO TO / TON Tongo (antaŭe nomata la Amikaj insuloj)
Transkei Transkejo (signife: la areo trans la Rivero Kejo), oficiale Respubliko de Transkejo
Trieste (I) TS Triesto (itala urbo)
Trinidad e Tobago TT TT / TTO La Respubliko de Trinidado kaj Tobago
Tunisia TN TN / TUN Tunizio
Turchia TR TR / TUR Turkio
Turkmenistan TM TM / TKM Turkmenio Turkmenujo
Turks e Caicos (isole, GB) TC / TCA (?!)
Ucraina UA UA / UKR Ukrainio
Uganda EAU UG / UGA Ugando
Ungheria H HU / HUN Hungario
Unione (isole della) o Tokelau (NZ) NZ Tokelao (novzelandaj insuloj)
Uruguay ROU UY / URY Urugvajo
Uzbekistan UZ UZ / UZB Uzbekio, Uzbekujo Uzbekistano
Vanuatu (isole Nuove Ebridi) VU VU / VUT Vanuatuo, oficiale:  Respubliko de Vanuatuo (insularo)
Venda ?! [La venda lingvo estas parolata en Sud-Afriko (Transvalo), Zimbabvo]
Venezuela YV VE / VEN La Bolivara Respubliko Venezuelo, en Esperanto malofte skribata Venezŭelo
Vergini (isole americane) USA VI / VIR Usonaj Virgulininsuloj
Vergini (isole Britanniche) BVI VG / VGB Britaj Virgulininsuloj
Vietnam VN VN / VNM Vjetnamio Vjetnamujo
Vietnam del nord VN VN / VNM Nord-Vjetnamio = Vjetnama Demokratia Respubliko

(la 2-an de julio 1976 la norda kaj suda parto de Vjetnamio sub la nomo Socialisma Respubliko Vjetnamio reunuiĝis)

Vietnam del sud VN VN / VNM Vjetnama respubliko (ofte pli neformale nomata sole Suda Vjetnamio)
Wallis e Futuna (isole, Francia) F WF / WLF Valiso kaj Futuno (francaj insuloj)
Winward Granada WG GD / GRD Alventaj Insuloj Grenado
Winward S. Lucia WL LC / LCA Alventaj Insuloj Sankta Lucio
Winward S. Vincent WV VC / VCT Alventaj Insuloj Sankta Vincento
Yemen YE YE / YEM Jemeno
Zaire ZRE Zairo, la aktuala teritorio kaj ŝtato de la Demokratia Respubliko Kongo
Zambia (Nord Rodesia) Z ZM / ZMB Zambio (Norda Rodezio)
Zanzibar Zanzibaro
Zimbawe (Rhodesia, Sud Rodesia) ZW ZW / ZWE Zimbabvo (Suda Rodezio) [antaŭa nomo estis Rodezio]

 kodofonto:  http://www.camperisti.it/b/sigle_estero.php

IRLANDA

BOSNIA ED ERZEGOVINA

fino / fine

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s