Home

Cu’mme  /

Con me  /

Kun mi

 

Arto, Muziko kaj Poezio daŭre vivigas parolmanierojn. Nu, ĉi-foje, per Napola slango, mi vin prezentas dialekton, kiu estas parolata ankaŭ hodiaŭ en la itala regiono Kampanio. Kompreneble, ankaŭ dialektoj povas havi multajn nuancojn, laŭloke. Mi, kiu estas nord-itala, rekonas en la napola slango la italan lingvon, kaj sufiĉe ĝin povas kompreni.
En la unua video vi povas sekvi, kune kun la gekantistoj, la kantatajn vortojn; en la dua video vi povas ĝui la patoson, emocian, de la gekantistoj, kiuj estas fieraj kanti en dialekto. Ĝi estas kanzono vere bela, publikigita unuafoje en 1990. La aŭtoro de la vortoj estas Enzo Gragnaniello, kaj ĝi estas kantita kune kun Roberto Murolo (kantaŭtoro, gitaristo kaj aktoro) kaj Mia Martini. Roberto Murolo, en la dua video, estas maljuna, 80-aĝa (= okdek-aĝa), sed sentoj estas senaĝaj, ĉu ne?   Fundpaĝe, vi trovos la italan tradukon de la kanzono (kaj la esperantan el la itala).

Kanzono-esenco: la kanzono estas invito de li  fordoniĝi al la pasio, kaj la reago de ŝi elmontras, kiom tio estas malfacila kaj suferiga.

 

L’Arte, la Musica e la Poesia mantengono vive le parlate. Orbene, questa volta, per mezzo del gergo di Napoli, vi presento un dialetto che viene parlato ancora oggi nella regione italiana della Campania. Naturalmente, anche i dialetti possono avere molte sfumature, a seconda del luogo. Io, che sono dell’Italia del Nord riconosco nel gergo napoletano la lingua italiana e posso comprenderlo sufficientemente. Nel primo video potete seguire , insieme ai cantanti, le parole cantate; nel secondo video potete godere il pathos, emozionante, dei cantanti che sono fieri di cantare in dialetto. E’ una canzone veramente bella, uscita per la prima volta nel 1990. L’autore delle parole è Enzo Gragnaniello, e viene cantata insieme a Roberto Murolo e Mia Martini.  Roberto Murolo, nel secondo video, è anziano, 80-enne, ma i sentimenti sono privi di età, non vi pare? A fondo-pagina, troverete la traduzione italiana della canzone (e in esperanto dall’italiana).

Senso della canzone:  è un invito di lui ad abbandonarsi alla passione e la risposta di lei mostra quanto questo sia difficile e faccia soffrire.

UNUA VIDEO

DUA VIDEO

 

.

ITALA TRADUKO   /   libera ESPERANTA TRADUKO

Scendi con me     /     Subenvenu kun mi

in fondo al mare per trovare     /     fundmaren por trovi

quello che non abbiamo qua.     /     kion ni ne posedas ĉi tie.

 

Vieni con me     /     Venu kun mi

e incomincia a capire     /     kaj komencu kompreni

com’è inutile stare a soffrire.     /     kiom senutile estas suferi.

 

Guarda questo mare     /     Rigardu ĉi-maron

che ci incute paura     /     kiu sentigas timegon

sta cercando d’insegnarci…     /     ĝi emas instrui al ni…

 

Ah come si fa     /      Ha, kiel ni povas

a dare tormento all’anima che vuol volare?     /     turmentigi la animon kiu deziras flugadi?

Se tu non scendi a fondo     /     Se vi ne iras profunden

non lo puoi saper!     /     tion vi ne scios!

 

No, come si fa     /     Ne, kiel ni povas

a dover prendere soltanto     /     surpreni nur

il male che c’è     /     la ekzistantan malbonon

e poi lasciare questo cuore     /     por poste lasi ĉi-koron,

solo in mezzo alla via?     /     solan, mezstrate?

 

Sali con me     /    Suriru kun mi

e comincia a cantare     /     kaj komencu kanti

assieme alle note che l’aria dà.     /     kun la donataj notoj de aero.

 

Senza guardare     /     Sen halta rigardo

tu continua a volare     /     daŭrigu flugadi

mentre il vento     /     dum la vento

ci porta là.     /     kondukas nin tien.

 

Dove ci sono     /     Kie estas

le parole più belle     /     la vortoj plej belaj

che ti prendo per imparare…     /     kiujn mi ekprenas por lerni…

 

Ah come si fa     /     Ha, kiel ni povas

a dare tormento all’anima che vuol volare?    /      turmentigi la animon kiu deziras flugadi?

Se tu non scendi a fondo     /     Se vi ne iras profunden

non lo puoi sapere!     /     tion vi ne scios!

 

No, come si fa     /     Ne, kiel ni povas

a dover prendere soltanto     /     surpreni nur

il male che c’è     /     la ekzistantan malbonon

e poi lasciare questo cuore     /     por poste lasi ĉi-koron,

solo in mezzo alla via?          solan, mezstrate?

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s