Home

sfida

D e f i o

Lerni novan lingvon, ĉiam estas defio, kaj ne la sama por ĉiuj. Tio validas ankaŭ por Esperanto.

Jen, mi proponas al vi du filmetojn, en kiuj oni demandas al gejunuloj de diversaj landoj:
– Kial vi lernis Esperanton?
– Ĉu estis facile por vi lerni Esperanton?
– Ĉu Esperanto estas utila por vi?

Ili respondas, kaj rakontas volonte sian travivaĵon. Estas interese aŭdi ilian hejmlandan prononcon. Samtempe, en la videoj, vi povas lerni kelkajn frazojn en la internacia lingvo.

Imparare una nuova lingua è sempre una sfida, e non la stessa per tutti. Questo vale anche per l’Esperanto.

Ecco, vi propongo due video, nei quali si domanda a dei giovani di diversi paesi:
– Perché hai imparato l’Esperanto?
– E’ stato facile per te imparare l’Esperanto??
– Per te l’Esperanto è utile?

Essi rispondono e raccontano volentieri la propria esperienza. E’ interessante ascoltare la pronuncia del loro paese di origine. Allo stesso tempo, nei video, potete imparare alcune frasi nella lingua internazionale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s