Home

Plurfaceta Esperanto / Esperanto dai molti aspetti

Ĝuste pro la fakto, ke Esperanto, kiel iu ajn parolata lingvo, estas ‘viva’, enkondukita kaj enkondukata en ĉiuspecajn mediojn, ĝi plurefikas. Oni jam ekvidis, ke Esperanto estas bone enigata en komunuman vivon kaj, kiel ĉiuj lingvoj, ĝi posedas instruajn kaj edukajn instancojn. Ja, ĉar la gramatika strukturo de la lingvo internacia (tre logika, tre klara, tre simpla kaj facile alirebla por ĉiuj, eĉ por infanoj) havas duoblan efikon:

  • unue, aldone al sia enmema valoro, ĝi estas instruadilo por enkonduki al ĉiu ajn eksterlanda alia idiomo kaj faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj
  • due, ĉar, pere di ĝi, oni samtempe povas enkonduki al komuna kaj civila kunvivado, konkreta, kiu nur povas helpi kaj favori al la homa socio, senkonflikte, ĉar pri la  neŭtraleco de Esperanto neniu dubas: ĝi ne havas Ŝtaton, nek trudantojn, nek teritorion sed, nekredeble, ĝi estas libere parolata en ĉiuj tutmondaj Nacioj kaj ĝia parolzono estas, ja, la Tuta Tero.

La instrua kaj eduka tasko lernigi Esperanton estas plenumata de internacia tre funkcianta organizaĵo: ILEI, kies komenc-literoj signifas precize: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

Kio estas ILEI ?

Bone ĝi sin prezentas per si mem, ĉe:    http://www.ilei.info/

ILEI  estas la ĉefa kolektiĝejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas aliĝinta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ĝi havas sekciojn en pli ol 40 landoj kaj membrojn en pli ol 70. Kelkaj sekcioj havas propran hejmpaĝon: vidu ĉe Aŭstralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Katalunio, Korea Resp., Pollando, Svedio, Usono kaj Kanado.

Se vi deziras scii ion plimulte pri ĝi, troviĝas informoj ankaŭ ĉe la nemankipova tutmonda enciklopedio plurlingve (ne en la itala, bedaŭrinde): Vikipedio!

Pri la Itala sekcio vidu:   http://www.ilei.info/agado/Parma_it.pdf

kaj por kontaktoj:          http://host.uniroma3.it/laboratori/laat/dideo/ilei-itala.htm

Pri la historio de la Ligo, vi povas trovi rekte informojn ankaŭ ĉi tie:   http://www.ilei.info/agado/historio.php

ILEI, tre atenta al komencantaj esperantistoj, kaj al junaj, havas ankaŭ specifajn revuojn:   Internacia Pedagogia Revuo    kaj por komencantoj:  Juna Amiko

IPR prezentas instru-fakajn artikolojn, edukajn novaĵojn, recenzojn de lernolibroj kaj de alispecaj lerno-materialoj, organizajn informojn. IPR estas ankaŭ ligilo inter bazlernejoj, mezlernejoj, altlernejoj kaj universitatoj, kie esperanto estas instruata. Vidu:  http://www.ilei.info/revuoj/index.php?lingvo=eo

Ekzemplero de Internacia Pedagogia Revuo  videblas ĉi-tie:  http://www.ilei.info/ipr/Ipr114rete.pdf

Ĉiuj numeroj de la 40-jara revuo Juna Amiko estas legeblaj en la reto en elektronika formato: http://www.eventoj.hu/juna-amiko/

kaj plejrekte: https://drive.google.com/drive/folders/0BzwNAUd5dSKCbHZ3QUU1QzdqSE0

Kionvi atendas por tiojn foliumadi?

VORTARO DE ‘JUNA AMIKO’:

http://miresperanto.com/por_infanoj/vortaro.htm

  Traduko al la itala de mia blogero

estos en la posta artikolo.

Ĝis baldaŭ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s