Home

Monumento commemorativo in suo onore: «Quando i popoli potranno liberamente comprendersi, cesseranno di detestarsi.» – foto di Nicolas Raymond

[bildofonto:  https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof#/media/File:ZEO-France-Pau-2.jpg ]


Ludwik Lejzer Zamenhof

eo

La jaro 2017 memorigas pasintan unuan jarcenton ek de la morto de Ludoviko Lazaro Zamenhof, la iniciatoro de esperanto. Zamenhof naskiĝis en Bjalistoko, la 15an de decembro 1859, kaj mortis en Varsovio la 14an de aprilo 1917. Ĉi-okaze, la esperanta muzeo en Vieno donas prioritaton al skanado (librokopiado per skanilo) de ĉiuj libroj de Zamenhof,  entenataj en la biblioteko. 125 libroj jam estas libere kaj senpage legeblaj sur la retejo de la Esperantomuzeo kaj de la Kolekto por Planlingvoj. Kelkaj ankoraŭ sekvos dum la venontaj semajnoj.

Jen sube la listo de la 125 menciitaj, facile atingeblaj – el la retejo: 

https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolekto-por-planlingvoj/digitaj-dokumentoj/ludwik-l-zamenhof/


it

Il 2017 commemora il primo secolo trascorso dalla morte di Ludwik Lejzer Zamenhof, l’iniziatore dell’esperanto. Zamenhof è nato a Białystok il 15 dicembre 1859 e morto a Varsavia il 14 aprile 1917. In questa occasione, il museo dell’esperanto di Vienna dà priorità alla scannerizzazione di tutti i libri di  Zamenhof contenuti nella biblioteca. 125 libri sono già leggibili liberamente e gratuitamente sul sito dell‘Esperantomuzeo e della Kolekto por planlingvoj (Raccolta sulla Lingue pianificate). Ne seguiranno ancora alcuni nelle prossime settimane.

Ecco sotto la lista dei 125 menzionati, facilmente raggiungibili – tratti dal sito:

https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolekto-por-planlingvoj/digitaj-dokumentoj/ludwik-l-zamenhof/


1887

» Internationale Sprache. – Warschau
» Język międzynarodowy. – Warszawa
» Langue internationale. – Varsovie
» Meždunarodnyj jazyk. – Varšava

1888

» Aldono al la “Dua libro de l’ lingvo internacia”. – Varsovie
» Dua libro de l’ lingvo internacia. – Warszawa
» Di veltŝprache. – Warszawa
» Vtoraja kniga meždunarodnago jazyka. – Varšava

1889

» An International Language. – New York
» Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo “Esperanto”. – Varsovio
» Dr. Esperanto’s International Language. Introduction and complete grammar. Por angloj. – Warsaw
» International-deutsches Wörterbuch. Vortaro por germanoj. – Varsovio
» Internationelt Språk. Företal och fullständig lärobok. Por svedoj. – Warschau
» La lingvo internacia. – Riga
» Pribavlenie ko vtoroj knigě meždunarodnago jazyka. – Varšava
» Vtoraja kniga meždunarodnago jazyka. – Varšava
» Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. International-deutscher Theil. – Warschau

1890

» Mokintuve terptautiszkos kalbos. – Tilžeje
» Uplná uĉebnice mezinárodni řeĉi dra. Esperanta. – V Pardubich

1891

» Die Weltsprache “Esperanto”. Vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern. – Nürnberg

1892

» Dua libro de l’ lingvo internacia. – Warszawa
» “Ėsperanto”. Meždunarodnyj jazyk. – St. Peterburg

1893

» A lingua universal Esperanto. Methodo completo comprehendendo dois voccabularios. – Nurembergo
» Langue internationale “Esperanto”. Introduction et manuel. – Épernay
» Lärobok med fullständig Esperantsk-svensk ordbok. – Upsala
» Svensk-esperantisk ordbok. – Upsala

1894

» Ekzercaro de la lingvo internacia “Esperanto”. – Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. – Varsovio
» Grosses Deutsch-Esperantistisches Wörterbuch. – Odeso
» Hamleto. Reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. De William Shakespeare, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Nurnbergo

1895

» Meždunarodnyj jazyk “Ėsperanto”. – Varšava
» O języku międzynarodowym “Esperanto”. – Warszawa
» Petite brochure sur la langue internationale “Esperanto”. – S.-Peterburg

1896

» Ekzercaro (recueil d’exercices) de la langue internationale “Esperanto”. – Varsovie
» Polnyj slovar Esperantskago (meždunarodnago) jazyka. Ĉast russko-esperantskaja. 2-a eld. – Varšava

1897

» Choix d’une langue internationale. – St. Peterburg
» Esperantisk-svensk ordbok. 1-a eld. – Upsala
» Esperantistk-svensk ordbok. 2-a eld. – Upsala
» Langue internationale “Esperanto”. Manuel complet avec double dictionnaire. 3-a eld. – Paris
» Wahl einer internationalen Sprache. – St. Peterburg

1898

» A few words on the international language “Esperanto”. – Upsala
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 2-a eld. – Varsovio
» Meždunarodnyj jazyk “Ėsperanto”. – Varšava

1899

» Kratki svěděnija za meždunarodnij jazik “Esperanto”. – Varna
» Langue internationale “Esperanto”. Manuel complet avec double dictionnaire. 4-a eld. – Paris
» Svensk-esperantisk ordbok. 2-a eld. – Upsala

1900

» Ekzercaro de la lingvo internacia “Esperanto”. – Warszawa
» Mezinárodni řeč Esperanto. – Bystřice

1901

» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4-a eld. – Varsovio
» Gillelizm. Proekt rěšenija evrejskago voprosa. – St. Peterburg
» Manual para aprender la lengua internacional Esperanto. – Lima

1902

» Het Esperanto. – Brugge

1903

» Key to the “Ekzercaro” (collection of exercises) of the international language “Esperanto”. – Kighley

1904

» Ekzercaro de la lingvo internacia “Esperanto”. 4-a eld. – Varsovio
» Esperanto. Universala vortaro de la lingvo internacia. 4-a eld. – Varsovio
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 3-a eld. De William Shakespeare, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris

1905

» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. – Paris

1906

» Ekzercaro de la lingvo internacia “Esperanto”. – Bordighera
» Ekzercaro de la lingvo internacia “Esperanto”. – Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 3-a eld. – Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 4-a eld. – Paris
» Fundamenta vortaro Esperanto-pola. Słownik Esperancko-polski. – Warszawa
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 4-a eld. – Paris
» Parolado ĉe la solena malferma kunsido. – Genève
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. – Paris

1907

» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 2-a eld. – Paris
» Essence et avenir de l’idée d’une langue internationale. – Paris
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 5-a eld. – Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono greka. – Paris
» Fundamento de Esperanto. Gramatiko, ekzercaro, indekso. 2-a eld. – Paris
» Fundamento de Esperanto. – Livorno
» Jezyk miedzynarodowy. Przedmowa i podrecznik kompletny. Por Poloj. Slownik esperancko-polski i polsko-esperancki. – Warszawa
» La predikanto. Libro el la Biblio. Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» La revizoro. De Nikolai Wassiljewitsch Gogol, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» La virineto de maro. Von Hans Christian Andersen, übersetzt von Ludwik Zamenhof. – Paris
» Pri reformoj en Esperanto. Artikoloj publikigitaj en la Nurnberga gazeto “Esperantisto” dum la unua duonjaro de 1894. – Coulommiers
» Pri reformoj en Esperanto. Aldonaĵo. – Coulommiers
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. – Berlin
» Základy medzinárodnej reči Esperanto. – Turčiansky Sv. Martin

1908

» Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj. – Paris
» Deveno kaj historio de Esperanto. Letero pri la deveno de Esperanto, paroladoj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj, deklaracio pri esperantismo, pri evolucio de Esperanto, himno esperantista. – Praha
» Ifigenio en Taŭrido. Dramo en kvin aktoj. De Johann Wolfgang von Goethe, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» La rabistoj. Dramo en kvin aktoj. De Friedrich Schiller, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 2-a eld. – Berlin
» Traduzione italiana dell’ “Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto” de L. L. Zamenhof. 3-a eld. – Paris

1909

» El dramoj. Fragmentoj de “Ifigenio en Taŭrido” de Goethe kaj de “La rabistoj” de Schiller. Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Berlin
» El komedioj. Fragmentoj el “La revizoro” de Gogol kaj el “Georgo Dandin” de Molière. Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Berlin
» Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. 6-a eld. – Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono bohema. – Praha
» Fundamento de Esperanto. Eldono hungara. – Budapest
» Hamleto, reĝido de Danujo. Tragedio en kvin aktoj. 5-a eld. De William Shakespeare, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Parolo ĉe la malfermo de la Kvara Esperantista Kongreso. – Dresden
» Polnyj slovar meždunarodnago jazyka “Esperanto”. Ĉast Esperantsko-russkaja. – Moskva

1910

» Al la membroj de la Lingva Komitato.
» Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. 3-a eld. – Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Fundamenta gramatiko, ekzercaro. – Paris
» Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka. Universala vortaro. – Paris
» La batalo de l’ vivo. De Charles Dickens, tradukita de Ludwik Zamenhof. – London
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en “La Revuo”. – Paris
» Marta. Rakonto. De Eliza Orzeszkowa, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Meždunarodnyj jazyk “Ėsperanto”. – Varšava
» Polnyj slovar Esperantskago (meždunarodnago) jazyka. Ĉast russko-esperantskaja. – Varšava
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 3-a eld. – Berlin

1911

» Ekzercaro (recueil d’exercices) de la langue internationale “Esperanto”. 2-a eld. – Varsovie
» Essenza e avvenire dell’ idea d’ una lingua internazionale. – Pavia
» Genezo (= La Biblio, 1. libro). Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aǔgusto en 1910-a. – Leipzig
» Libro de kantoj. Unua serio. De Heinrich Heine, tradukita de Ludwik Zamenhof. – Leipzig

1912

» Eliro (= La Biblio, 2. libro). Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Esperanto. A new international language.
» Gentoj kaj lingvo internacia. Memuaro. – Leipzig
» Kongresa parolado ĉe la malfermo de la Sesa Universala Kongreso de Esperanto en Washington, la 15-an de aŭgusto en 1910-a. 2-a eld. – Leipzig
» Levidoj (= La Biblio, 3. libro). Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Lingvaj respondoj. Aperintaj en “La Revuo”. 2-a eld. – Paris
» Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. 4-a eld. – Berlin
» Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto. Eldono armena. – Paris

1913

» Deklaracio pri homaranismo. – Madrid
» Fundamento de Esperanto. Eldono hispana. – Paris
» Lingvaj respondoj (nova serio). – Paris

1914

» Nombroj (= La Biblio, 4. libro). Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Readmono (= La Biblio, 5. libro). Tradukita de Ludwik Zamenhof. – Paris
» Vortoj de Zamenhof. – Praha

1919

» Di veltŝprache. Por izraelidoj. – Warszawa

1920

» Ekzercaro de la lingvo internacia “Esperanto”.

1922

» Post la granda milito. Alvoko al la diplomatoj. – S. Vito al Tagliamento

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s