Home

Monologo “Glottide”


eo

Giuliano Turone estas tiu, kiu ludas en ĉi tiu video, kie li prezentas Dante kiel poligloto, recitas la unuajn 17 versojn de Infero (parto de Dia Komedio) en multnombraj lingvoj. Esperanto estas pera lingvo, per kiu li ilustras al plur-etna publiko la diversajn deklamadojn recitontajn unu post la alian. La ĉe-estanta publiko, per rideksplodoj, montras grandan ŝaton al tiuj plurlingvaj recitadoj de la danteskaj rimoj, ĉar Turone, per ĉiu recitebla idiomo, evidentigas ne nur la tradukitajn rimojn (versojn) de Dante, sed fonetike li karakterizas eĉ la specifajn lokajn akĉentojn (ekzemple: angle laŭ la usona parolmaniero, aŭ la rusan kadencon, la germanan, k.t.p.).

Mi konsilas al vi vidi plimulte, ankaŭ ĉe la trilingva retejo: http://www.dantepoliglotta.it/eo/dante-kaj-cehov-en-esperanto/

kiu “enhavas riĉaĵon je proksimume ducent eldonojn/tradukojn de Dia Komedio, en 60 idiomoj kaj diversaj dialektoj”, kaj kie – tion klarigas Turone mem – “oni emas omaĝi al la universaleco de Dante, konigante ĉi tiun riĉan kulturan posedaĵon al la interreta publiko”.

Kiu estas Giuliano Turone?  Juĝisto. Emerita juĝisto de Plejsupera Kasacia Kortumo. Docento pri Viktimologio, Forumaj Sciencoj kaj Kriminalaj Juĝenketaj Teknikoj ĉe Universitato Cattolica en Milano. Esperantisto. Ĉu sufiĉas?

Risultati immagini per dante inferno canto 1

it 

Giuliano Turone  è colui che recita in questo video, dove presenta Dante come poliglotta recitando i primi 17 versi de l’Inferno in parecchie lingue. L’esperanto è la lingua intermediaria, con la quale egli illustra ad un pubblico multietnico le varie declamazioni che va per recitare.  Il pubblico presente, con le risate, mostra di apprezzare molto queste recitazioni in più lingue dei versi di Dante, perché Turone, per ogni lingua in cui recita, mette in risalto non solo i versi di Dante tradotti, ma ne caratterizza foneticamente anche le tipiche parlate locali (ad esempio in stile americano, russo, tedesco, ecc. )

Consiglio di vedere anche molto di più nel sito trilingue:  http://www.dantepoliglotta.it/eo/dante-kaj-cehov-en-esperanto/

che contiene “un patrimonio di circa duecento edizioni di traduzioni della Divina Commedia in sessanta lingue e dialetti diversi” e che, come spiega lo stesso Turone, “vuole rendere omaggio all’universalità di Dante facendo conoscere questo ricco patrimonio culturale al pubblico della rete”

Chi è Giuliano Turone? Magistrato. Giudice emerito della Suprema Corte di Cassazione. Docente di Vittimologia, Scienze forensi e Tecniche dell’investigazione criminale alla Cattolica di Milano. Esperantista. E’ sufficiente?

Risultati immagini per dante inferno canto 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s