Home

Una battaglia derisa, ma con un grande risultato


Kalifornia sekvojo

Risultati immagini per Headwaters sequoie Sequoia della California


8-an de marto /  virino-festotago

mi parolos al vi pri juna virino


Julia Hill, plej bone konata kiel

Julia Butterfly Hill

 

Aŭguston 1996 ŝi havis aŭtomobilan akcidenton, el kiu ŝi resaniĝis  preskaŭ jaron post intensa terapio. Kiam finiĝis la kuracistaj zorgoj, ŝi ek-forvojaĝis kune kun amikoj laŭlonge la okcidenta marbordo de Unuiĝintaj Ŝtatoj. La vojaĝo irigis ŝin al arbaro nomata Humboldt County, kie ŝi povis rimarki la senarbigon de sekvojoj kaj la damaĝojn kiujn ĝi kaŭzis al la ĉirkaŭaj zonoj.

Sentema al vivmedio-protektado, ŝi decidis kuraĝe alfronti preskaŭ neeblan batalon, kontraŭ industriaj potenculoj, detruantemuloj.

Ŝi famiĝis ĉar restis dum 738 tagoj en la densejo (arbarego) nomata Headwaters, kiu lokiĝas en la distrikto Humboldt (Kalifornujo); ek de decembro 1997 ĝis decembro 1999 ŝi vivis  senĉese sur sekvojo alta plimalpli 55 metrojn, por malebligi ties disfaligon fare de Pacific Lumber Company. Eĉ ŝajnas ke, por rezignigi ŝin, oni tre multe malhelpis al ŝi, eĉ senkompate, lumigante la zonon ŝoke por malpermesi al ŝi dormadon. Solece, en malfacilegaj vivkondiĉoj (pro kruda vetero, nemovo-ebleco, izoleco kaj malkuraĝigo) ŝi sukcesis en la entreprenita agado. Virino kiu supreniris la arbon en 1997 certe ne estis  sama virino kiu de ĝi malsupreniris en 1999.

Ŝi rakontis sian restadon sur la arbo en libro titolata The legacy of Luna [Heredaĵo de Luno]: Luna estas la nomo donita de ŝi al la sekvojo), libro tradukita al la itala per titolo “La ragazza sull’albero” [Knabino sur la arbo].

Ankoraŭ nun ŝi okupiĝas pri la mediaj rajtoj.


Julia Hill, meglio conosciuta come

Julia Butterfly Hill

 

Nell’agosto del 1996 ebbe un grave incidente automobilistico, dal quale si ristabilì dopo quasi un anno di terapia intensiva. Terminate le cure mediche, si mise in viaggio con alcuni amici lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Il tragitto la portò nei boschi di Humboldt County, dove ebbe modo di osservare il diboscamento delle sequoie e i danni da esso provocati alle zone circostanti.

Sensibile alla salvaguardia dell’ambiente ha deciso di combattere coraggiosamente una battaglia quasi impossibile, contro magnati dell’industria (distruttrice).

È diventata nota infatti perché è rimasta per 738 giorni nella foresta di Headwaters, situata nella contea di Humboldt (California); dal dicembre del 1997 al dicembre del 1999 ha vissuto su di una sequoia a circa 55 metri di altezza per impedirne l’abbattimento da parte della Pacific Lumber Company. Sembra anzi che, per farla desistere, fosse contrastata non poco, e in modo anche brutale, tenessero la zona sempre molto illuminata, per ostacolarle il sonno. Sola, in condizioni difficili di sopravvivenza (intemperie, poco movimento, solitudine e scoraggiamento) la sua impresa invece è riuscita. La donna che era salita sull’albero del 1997 era sicuramente ben diversa da quella discesa nel 1999.

Ha raccontato la sua permanenza sull’albero nel libro The legacy of Luna (Luna è il nome dato alla sequoia), tradotto in italiano con il titolo La ragazza sull’albero.

Tuttora si occupa di diritti ambientali.

http://lilianausvat.blogspot.it/2015/04/sequoia-national-forest-california-as.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s