Home

Una sessione del Consiglio per i diritti umani dell’Onu a Ginevra, il 29 ottobre del 2013. (Denis Balibouse, Reuters/Contrasto)


“Libereco”

                                  estas vastsignifa vorto, laŭ la konsiderataj vidpuntoj (religia, filozofia, politika, jura, psika k.t.p)  sed esence ĝi konsistas el homa mensa kapablo pensi, agadi, elekti memstare. Do Libereco apartenas al Homaj Rajtoj, kaj estas tre alta morala valoro kiu influas personojn, sociojn kaj ties kondutojn kaj, eĉ, la estonton de la Homaro.

Dum la 34-a asembleo organizita de Konsilio pri Homaj Rajtoj, kadre de Unuiĝintaj Nacioj (UN), okazinta en Ĝenevo – Svislando la 27-an de februaro 2017, tre akreditata internacia organizaĵo  PEN Internacia, nepolitika internacia organizo kaj asocio je verkistoj,  kaj ties esperanta branĉo Esperanta PEN-Centro subskribis kun aliaj  la suban deklaracion, por favori la liberec-povon de Turk-civitanoj. Sube troveblas la informo aperinta en la tutmonda esperanta gazeto HEROLO DE ESPERANTO.

(pri PEN Internacia vidu: https://eo.wikipedia.org/wiki/PEN-klubo_internacia )


“Libertà”

                                  è una parola dai molti significati, a seconda dei punti di vista considerati (religioso, filosofico, politico, giuridico, psicologico ecc.)  ma sostanzialmente consiste nella capacità mentale umana di pensare, agire, scegliere in autonomia.   Dunque la Libertà appartiene ai Diritti Umani ed è un elevato valore morale che influisce sulle persone, le società e i loro comportamenti e,  persino, sul futuro dell’Umanità.

Durante la  34° assemblea organizzata dal  Consiglio dei diritti umani, nel quadro delle Nazioni Unuite (ONU), che ha avuto luogo a Ginevra – Svizzera il 27 febbraio 2017,  un’organizzazione internazionale molto accreditata, il  PEN International , un’associazione e organizzazione internazionale non governativa di scrittori, e il suo ramo esperantista  Esperanta PEN-Centro hanno sottoscritto con altre una dichiarazione (sotto tradotta) per favorire la libertà dei cittadini turchi. L’informazione è apparsa sul periodico mondiale esperantista HEROLODO DE ESPERANTO.

(per il  PEN International  vedere: https://it.wikipedia.org/wiki/PEN_International  )


Kovrilo de “Poezia Antologio” kun traduko al esperanto de la plej famaj poemoj de la turka verkisto Nazim Hikmet – la tradukisto estas Vasil Kadifeli – 2016

En Turkujo (=Turkio) estas nur cento da esperantistoj. Tie estas Halil Brahim Ozcan, kiu estas Vicprezidanto de la “Internacia PEN Turkujo” kaj estro de la “Komitato de Verkistoj en Malliberejo”.


PEN Internacia pri Turkio en la Homrajta Konsilio

Jen aktuala okazintaĵo pri  “libereco”

PEN Internacia esprimis sian starpunkton pri la ruino de esprimlibero kaj amasmedia komunikado en Turkio, hodiaŭ ĉe la 34a speciala sesio de la Homrajta UN-Konsilio. La deklaro estis subskribita ankaŭ de la Esperanta PEN, kune kun sepdeko da organizoj (la duono estas PEN-centroj).

Ekde la pasinta somero pli ol cent okdek komunikaj kanaloj estis fermitaj pro prezidenta dekreto, kaj almenaŭ cent kvindek verkistoj, ĵurnalistoj kaj publicistoj estis enprizonigitaj. La situacio des pli akriĝis lastatempe, koincide kun la kampanjo pri referendumo per kiu la registaro volas aprobigi konstituciajn ŝanĝojn. Arestoj kaj silentigoj fakte celas la opoziciantojn al tiuj ŝanĝoj.

PEN Internacia petas la UN-Konsilion voki la turkajn aŭtoritatojn al:
– garantiado pri egalaj tempoj en la brodkasto por kaj kontraŭ la konstituciaj amendoj;
– haltigi la klimaton de suspekto kaj timo, interalie per la liberigo de la persekutataj publicistoj:
– nuligi la iniciatojn lige kun la sieĝostato, kiuj kontraŭas la engaĝon de Turkio rilate al homaj rajtoj.

La subskribo de la Esperanta PEN havas la politikan apogon de la Kapitulo de la Esperanta Civito.

(el esperanta gazeto HEROLDO DE ESPERANTO (HeKo) 637 6-B, 15 marto 20 17)


 

t r a d u z i o n e    i n   i t a l i a n o  :


 

Il PEN International sulla Turchia

al Consiglio dei diritti umani

 

Ecco un avvenimento recente sulla “libertà”

Il   PEN International    ha espresso la sua posizione sullo sfacelo della libertà di espressione e comunicazione dei mass media in Turchia, oggi alla 34° sessione speciale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La dichiarazione è stata sottoscritta anche dal PEN-Centro Esperantista, insieme ad una settantina di organizzazioni (incluse metà dei Centri PEN).

Dalla scorsa estate più di 180 canali di comunicazione sono stati chiusi con decreto del presidente, e almeno 150 scrittori, giornalisti e pubblicisti sono stati imprigionati. La situazione si è tanto più inasprita ultimamente, in coincidenza con la campagna sul referendum con il quale il ministero vuole far approvare i cambiamenti costituzionali. Arresti e tacitamenti di fatto tendono a colpire gli oppositori a quei cambiamenti.

Il   PEN International    chiede al Consiglio delle Nazioni Unite di rivolgersi alle autorità turche per:
– garantire sui tempi uguali di trasmissione a favore e contro gli emendamenti costituzionali;
– fermare il clima di sospetto e timore, tra le altre cose con la liberazione dei pubblicisti perseguitati;
– annullare le iniziative collegate con lo stato di assedio che si contrappongono all’impegno della Turchia riguardo ai diritti umani.

La sottoscrizione del   PEN-Cento  Esperanto ha l’appoggio politico della Esperanta Civito (trad.: Città Esperantista – una organizzazione esperantista autonoma)

(da HEROLDO DE ESPERANTO (HeKo) 637 6-B, 15 marzo 17)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s