Home

eo

La plej matematika el la vivantaj lingvoj ” estas la titolo de tre bone dokumentita verko, legebla rete, konsilenda, sed verkita nur en esperanto, de Henri MASSON:      http://esperanto-vendee.fr/images/PDF/Matematik-EO.pdf

La 36-paĝa libreto tiel comenciĝas: “Matematiko estas, same kiel la muziko, iaspeca internacia lingvo. La ekvacioj kaj notoj estas ĉie sammaniere perceptitaj. Kurioze, grandaj nomoj de matematiko interesiĝis pri la ideo de universala aŭ internacia lingvo en epoko, kiam en tiu rolo superregis la  latina.”    Multaj estis la matematikstoj kiuj okupiĝis pri nedifinita universala lingvo, eĉ kiam esperanto ne ekzistis. Inter la esperantistoj, same, multaj estas la matematikistoj, allogitaj de la interna  nedubitebla kohereco kaj logikeco de Esperanto. El ĉi tiu libreto oni povas rekte aliri al retaj ligiloj alklakante la substrekitajn vortojn, nomojn kaj frazojn.

 

Biografiaj notetoj pri la aŭtoro

Henri MASSON, franca esperantisto, eksciis pri Esperanto jam en sia juneco, foliumante la katalogojn de firmao “Manufrance“, kiuj estis eldonitaj en pluraj lingvoj, inkluzive de Esperanto. Apenaŭ dekokjara, li memvole engaĝiĝis en la armeo por tri jaroj. Fariĝinte paraŝutisto, li veturis al Alĝerio, unu semajnon antaŭ la militofino, kaj restadis tie kelkajn monatojn. La tieaj spertoj konvinkis lin, ke militista kariero ne taŭgos al li, kaj li fariĝis fervojisto kaj konvinkita pacisto. En 1970, li eklernis Esperanton, kaj baldaŭ poste membriĝis en SAT-Amikaro, kaj partoprenis sian unuan SAT-Amikaran kongreson en Narbono en 1972. (el vikipedio)


Frans Hals: René Descartes (1648)   Firma Descartes.svgRené Descartes (1596-1650)

Description de cette image, également commentée ci-après   Signature de Isaac Newton Isaac Newton (1642-1727)

Gottfried Leibniz portretita de Christoph Bernhard Francke (1700)   Leibnitz signature.svg     Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)


it

La più matematica delle lingue viventi ” è il titolo (tradotto) di un’opera molto bene documentata, leggibile in rete, consigliabile, ma scritta solo in esperanto, di Henri MASSON:       http://esperanto-vendee.fr/images/PDF/Matematik-EO.pdf

Il libretto di 36 pagine inizia così: “La matematica è, come altrettanto la musica, una lingua internazionale di qualche specie. Le equazioni e le note sono dovunque percepite allo stesso modo. Curiosamente, grandi nomi della matematica si sono interessati all’idea di una lingua universale o internazionale in un’epoca in cui con quella funzione dominava il latino.” Molti sono stati i matematici che si sono occupati di una indefinita lingua universale, persino quando l’esperanto non esisteva. Da questo libretto si può accedere direttamente a dei link cliccando sulle parole, nomi e frasi sottolineate.

 

Piccole note biografiche sull’autore

Henri MASSON, esperantista francese, ha appreso dell’esperanto già nella sua giovinezza, sfogliando i cataloghi della ditta “Manufrance“, che erano pubblicati in diverse lingue, inclusa quella dell’Esperanto. Appena diciottenne, volontariamente si arruolò nell’esercito per tre anni. Essendo diventato paracadutisa, andò in Algeria, una settimana prima della fine della guerra, e vi restò per alcuni mesi. Le esperienze di quel luogo lo convinsero che la carriera militare non era adatta per lui e divenne un ferroviere e convinto pacifista. Nel 1970 iniziò a studiare l’Esperanto e subito dopo si fece membro della SAT-Amikaro e partecipò al suo primo congresso della SAT-Amikaro a Narbonne nel 1972.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s