Home

links consigliati / konsilindaj ligiloj

Risultati immagini per bandiera esperanto

Pri organizado:

                                    (tutmonda esperanta organizaĵo / organizzazione universale esperantista)

                                     (ĝeneralaj informoj / informazioni generali – Unesko)

 

Pri lernado:

                                     (legebla en pli ol 41 lingvoj – senpaga reta kurso / leggibile in più di 41 lingue – corso  in  rete gratuito)

—-   —-   —-

(listo da Esperanto-kursoj kaj Gramatikoj – elŝuteblaj  el tre interesa informadika biblioteko administrata de Itala Esperanto-Federacio

una lista di corsi e grammatiche sull’Esperanto – scaricabili da una interessante biblioteca digitale gestita dalla Federazione Esperantista Italiana)

—-   —-   —-

   (esperanto-kurso en 15 lecionoj  en la esperanta kaj itala lingvoj  –  corso di esperanto in 15 lezioni  in lingua esperanto e in italiano           el/da  LINGVOVOJO   )

 

Informado pri Lingvo kaj Scienco:

                                     (informagentejo pri lingvoj kaj kulturo / agenzia informativa su lingue e cultura)

                                     (Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB)

(aktualaĵoj pri scienca mondo)

                                      (rete legebla priscienca revuo de ISAE, Internacia Scienca Asocio Esperanta  /  rivista scientifica, consultabile in rete, della ISAE: l’Associazione Esperantista Internazionale delle Scienze  )

                                     (Scienca blogo en esperanto – plurtema)

                                     (Enciklopedio de esperanto en la originala versio / Enciclopedia di esperanto, nella versione originale)

                                      (Internacia kalendaro de Esperanto-aranĝoj / calendario internazionale di eventi  esperantisti)

                                      (la sekcio de Vikipedio dediĉita al la lingvo Esperanto / la sezione di Vikipedia dedicata all’Esperanto)

(alia retejo per kiu vi povas informiĝi EN esperanto PRI esperantaj iniciatoj  /  un altro sito tramite il quale potete informarvi IN esperanto SU iniziative esperantiste)

 

Pri radio-elsendoj, en esperanto:

  • RADIO-ELSENDOJ  en esperanto       /        EMITTENTI RADIO in esperanto :

http://muzaiko.info/

http://esperanto-radio.com/peranto

http://www.radio-vatikana-esperanto.org/

http://esperanto.cri.cn/radio/video.htm

 

Pri Kulturo kaj Literaturo:

 

                                   (Tutmonda ESPERANTO-MUZEO, de kie vi povas rekte rete foliumadi kaj legadi librojn, periodaĵojn, diĝitajn dokumentojn pri L. L. Zamenhof , pri Universalaj Kongresoj de esperanto kaj pri la Unua Mondmilito per esperantaj eldonitaĵoj / MUSEO DELL’ESPERANTO mondiale, da dove potete direttamente in rete sfogliare e leggere libri, perdiodici, documenti digitali su L. L. Zamenhof, sui Congressi Universali di esperanto e sulla Prima guerra mondiale tramite pubblicazioni esperantiste)

                                   (nova / nuovo: dulingva retejo itale-esperante pri KULTURO, POEZIO, PERSONOJ kaj HISTORIO –  vere interesa, eĉ laŭ la traduka vidpunkto     /    sito bilingue esperanto-italiano su CULTURA, POESIA, PERSONE e STORIA, interessante anche dal punto di vista di purezza linguistica

Risultati immagini per bandiera esperanto

 https://pionirojdeesperanto.wordpress.com/

bonvolu viziti ankaŭ  mian supran alian blogon, dediĉita al esperantaj pioniroj pri kiuj mi donas biografiajn informojn, kun aldono de skriboanalizoj.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s