Home

links consigliati / konsilindaj ligiloj

PRI ORGANIZADO

                                    (tutmonda esperanta organizaĵo / organizzazione universale esperantista)

                                     (ĝeneralaj informoj / informazioni generali – Unesko)

PRI LERNADO

                                     (legebla en pli ol 41 lingvoj – senpaga reta kurso / leggibile in più di 41 lingue – corso  in  rete gratuito)

 INFORMADO PRI LINGVO kaj SCIENCO

                                     (informagentejo pri lingvoj kaj kulturo / agenzia informativa su lingue e cultura)

                                     (Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB)

(aktualaĵoj pri scienca mondo – dua, nur reta, revuo de ISAE  /  la unua estas ĉi tie:                                 https://scienca-revuo.info/)

                                     (enciklopedio de esperanto en la originala versio / enciclopedia di esperanto, nella versione originale)

                                      (Internacia kalendaro de Esperanto-aranĝoj / calendario internazionale di eventi  esperantisti)

(la sekcio de Vikipedio dediĉita al la lingvo Esperanto / la sezione di Vikipedia dedicata all’Esperanto)

(alia ejo per kiu vi povas informiĝi EN esperanto PRI esperantaj iniciatoj  /  un altro luogo tramite il quale potete informarvi IN esperanto SU iniziative esperantiste)

PRI RADIO-ELSENDOJ

  • RADIO-ELSENDOJ  en esperanto       /        EMITTENTI RADIO in esperanto :

http://muzaiko.info/

http://esperanto-radio.com/peranto

http://www.radio-vatikana-esperanto.org/

http://esperanto.cri.cn/radio/video.htm

PRI KULTURO kaj LITERATURO

(nova / nuovo: dulingva retejo pri KULTURO, POEZIO, PERSONOJ kaj HISTORIO –  vere interesa, eĉ laŭ la traduka vidpunkto     /    sito bilingue esperanto-italiano su CULTURA, POESIA, PERSONE e STORIA, interessante anche dal punto di vista di purezza linguistica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s