Home

esperanto

Post silentotempo, mi denove skribas al vi. Kiu min sekvis ĝis nun, verŝajne, sukcesas kompreni ion pri la lingvo Esperanto, kiu por la italoj estas sufiĉe facile lernebla.
Se vi volas, vi povas daŭrigi legi min ĉe la nova blogejo, kiun malrapide mi estas konstruanta:   https://pionirojdeesperanto.wordpress.com/
Ĝi estas nur en lingvo esperanto, kaj dediĉata ekskluzive al esperantaj pioniroĵ, tiuj kuraĝuloj kiuj permesis la pluvivon de la internacia lingvo, alfrontante multajn obstaklojn, kaj eĉ mokojn, aŭ malaprobojn. La komenciĝo de la lingvo Esperanto certe ne estis facila…. Ĝis la revido!

italiano

Dopo un tempo di silenzio, vi scrivo nuovamente. Chi mi ha seguito finora, forse, riesce a comprendere qualcosa della lingua Esperanto, che per gli italiani è abbastanza facile da apprendere.
Se volete, potete continuare a leggermi nell’altro blog, che sto lentamente costruendo: https://pionirojdeesperanto.wordpress.com/
Esso è solo in lingua esperanto, e dedicato esclusivamente ai pionieri esperantisti, quei coraggiosi che hanno permesso la sopravvivenza della lingua internazionale, affrontando molti ostacoli, e persino derisioni, o disapprovazioni. L’inizio della lingua Esperanto non è stato certamente facile… Arrivederci!

Lingvovojo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s